Jehona Gjurgjeala


Reći ću vam, reći ću vam jedan slučaj. Bila sam… bila sam zajedno sa nekoliko drugarica spuštajući se dole, tamo gde se sada nalazi katolička crkva kod tri, tri-šešira u...

Jolyon Naegele


Ono što me je dirnulo i što, ono što me još uvek proganja, do današnjeg dana, bilo je kada sam bio na prelazu Vermica, Morina na albanskoj strani, na samo...

Stefan Surlić


…škola [Dardania] je bila podeljena, tačno, postojao je kao srpski deo i albanski deo, i ulazi su bili različiti. I to je bilo sve do početka rata. Mi smo imali...

Petrit Selimi


Moj stan je bio u centru grada i možda je zato bilo lakše početi rad tu. Stvorena je neka vrsta omladinskog centra [engleski], omladinski centar, održavali smo sastanke, izložbe, događaje....

Antonella Giorgioni


I tako 2000 [2004], kada su oni popalili crkvu? Ja sam bila tu. To je bio jedan drugi prljavi biznis. Ja se izvinjavam, moram da kažem i ovo. Tačno u...

LATEST INTERVIEWS

Jehona Gjurgjeala

Direktor NVO "TOKA"


Read More

Jolyon Naegele

Novinar/Službenik UN-a


Read More

Stefan Surlić

Predavač i Doktorski kandidat na Univerzitetu u Beogradu


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS