Masimo D’Alema


… na neki način NATO intervencija je bila ispravna jer je zaustavila te ratove, iako je konačni rezultat bila blaga ravnoteža. To je bila vojna akcija koja je rat privela...

Ilir Gjinolji


Kada sagledamo promene, naravno, primećujemo istorijski razvoj grada i društva. Promene koje su se desile, u ekonomskom, kulturnom i društvenom smislu, promene unutar društva, znate, prelaz od Osmanskog perioda do...

Ajten Plana


Znate li šta mi je najviše smetalo [u Prištinu]? U to vreme žene su ovde nosile dimija ili kule [šalvare], zvali su ih kule. Bile su kao dimija, ali ne...

Šukri Zejnulah


Puno stvari se tada dešavalo. Imali smo poznate ljude, tu je bio doktor Tefik Rašit. On je bio lekar. Pre njega je bio Kabir, Kabir Lopov, Provalnik, tako smo ga...

Škeljzen Malići


“Rekao sam mu, ‘Moram da predam temu koja ne postoji: vizantijska estetika’. Ustao je sa svoje stolice i rekao, ‘Ko ti je dao pogrešne informacije? Kako ne postoji?’ (smeje se)...

LATEST INTERVIEWS

Masimo D’Alema

Predsednik Fondazione Italianieuropei


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS