Enver Baki


Prištinski ljudi po zimi bi uglavnom bili u svojim domovima, provodeći zimske noći igrajući turu. Mi deca, priča ću malo o mom životu, moj otac je znao više od stotinu...

Mihane Saljihu – Balja


Moja porodica dolazi iz mešane familije. Tata je umro kao musliman. I zbog Ramazana su ga izbacili iz partije. Dok je majka albanka-jevrejka. Mi smo u porodici odrasli sa svim...

Samir Sezairi


‘90. je kao i svuda u Srbiji, mi smo imali tri kanala. U Beogradu je to možda bilo hajde, bilo je i više kanala, ali mi smo, mi smo u...

Saranda Bogujevci


Ono što nam je bilo najzanimljivije u vezi dnevne sobe [na izložbi] bilo je to da, znate, bilo na Kosovu, Albaniji, Srbiji, ali i posjetiocima iz drugih evropskih zemalja… svi...

Meljihate (Melji) Ćena


Večernja scena u to doba… Begoli je pripremao “Jom Talent se jo Mahi” [Ja sam talenat, nema tu šta], koji se stalno bavio društvenim problemima i cinično govorio o našoj...

LATEST INTERVIEWS

Mihane Saljihu – Balja

Aktivistkinja civilnog društva


Read More

Samir Sezairi

Zaposlen u osiguranju


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS