Votim Demiri


Posle Drugog Svetskog Rata mi smo živeli na sekularnoj državi kao i sada što smo sekularna država, ali sastavni deo naroda bili su ateisti. Šta bi ja znao o religiji?...

Valdete Idrizi


‘O Tata kako si prošao? Jer ti si bolestan, ti si umoran i gladan’. Kao što smo videli u vestima.Rekao: ‘Ne, more’ rekao: ‘Tatino dete, da li znaš koliko ljudi...

Rafet Rudi


…nije pitanje Pariza ili zbog tog mog stalnog kontakta gde sam čuo samo dobre orkestre, ili samo dobre umetnike, ili sam prisustvovao samo velikim kulturnim događajima, ali sa te pozicije...

Suzana Gervala


Kada je zvonilo na vratima. Kada sam krenula prema vratima, tu je napolju bila jedna moja komšinica nemica, jer smo se slagali sa susedima tamo, rekla je: ‘Gospođo Gervala,’ reče:...

Sevime Đinalji


Moj otac…. Vidite tada niko nije pisao, nije bilo muzičkih snimaka, niti je bilo notnih sveskaka iz muzičke kulture sa ocenama. On je bio pisac rapsodija, sam je pisao tekstove...

LATEST INTERVIEWS

Votim Demiri

Predsednik Jevrejskog Komuniteta u Kosovo


Read More

Valdete Idrizi

Aktivistkinja Mira


Read More

Rafet Rudi

Kompozitor i Dirigent


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS