Sokol Beqiri


Chillao sam deset godina ovde u kafiću. Promenio sam nekoliko generacija. Sada Era i ostali su naša najmlađa generacija. Neki su prošli… ništa, putovao sam, napravio sam… Pitali su jednom…...

Haljilj Kajtazi


E, sećam se jednog slučaja. Kada sam počeo da pišem priče u mojoj odi, došao je jedan hodža iz Padališta zvani Mula Ćamil iz Đakovice, a bio je ramazanski hodža....

Enver Baki


Prištinski ljudi po zimi bi uglavnom bili u svojim domovima, provodeći zimske noći igrajući turu. Mi deca, priča ću malo o mom životu, moj otac je znao više od stotinu...

Mihane Saljihu – Balja


Moja porodica dolazi iz mešane familije. Tata je umro kao musliman. I zbog Ramazana su ga izbacili iz partije. Dok je majka albanka-jevrejka. Mi smo u porodici odrasli sa svim...

Samir Sezairi


‘90. je kao i svuda u Srbiji, mi smo imali tri kanala. U Beogradu je to možda bilo hajde, bilo je i više kanala, ali mi smo, mi smo u...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS