Sami Šatri

Priština | Date: 25. marta 2023. | Duration: 151 minuta

Bekstvo je bilo 1949. godine, desilo se 1949. godine i odmah nakon bekstva Saljija Šatrija za Albaniju počele su represivne mere nad porodice kojima su sinovi ili braća otišli za Albaniju. To se desilo i nama. Odmah su znači došli, opkolili su kuću, izvršili pretres i u to vreme su uhapsili Ahmeta Šatrija, znači oca Saljija Šatrija, Isu Šatri, brata Salji Šatrija i mog oca koji je bio bolestan.  

 

[…] Banat je bilo nepoznato mesto za njih. Kako su pričali, sad ja pričam rečima mog oca i strica, kad su otišli tamo ostavili su ih u jednoj štali za životinje. Sistemovali su ih sa tri druge porodice. Dakle, porodica Braha, porodica Morina iz Peći i porodica Traša iz Peći, mislim da su imali to prezime. Oni su bili sistemovani u jednom prostoru od 25 do 30 kvadratnog metra, svi tu.  

Naša porodica nije imala decu. Znači one porodice koje su imale decu više su patile zbog teških uslova, u uslovima za životinje. Na primer, porodica Merimana Brahe je imala mnogo dece, bila je velika porodica. Tu su ih sistemirali i počeli su da rade na zemljoradničkoj zadruzi.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Renea Begolli (Kamera)

Sami Šatri je rođen 1964. godine u Tomocu, opština Istok. Godine 1990. diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Odmah po završetku studija radio je kao nastavnik u Srednjoj elektrotehničkoj školi “Đin Gazuli” u Prištini. Od 1999. do 2002. godine radio je u Energetskoj korporaciji Kosova kao spoljni saradnik. Sada radi kao energetski revizor. Živi sa porodicom u Prištini.