FILTER INTERVIEWS BY: All

Zeljije Krieziu Ramadani

Politička aktivistkinja

Saime Isufi

Politička aktivistkinja

Sami Dermaku

Aktivista

Husamedin Azemi

Politikolog

Sabri Novosella

Politički aktivista

Bajram Zimberi

Tehničar za elektroniku

Xun Četa

Publicist

Ajet Dulji

Nastavnik fizike i hemije/ Policajac

Teuta Bekteši

Doktorka

Gani Krasnići

Poslanik u Skupštini Kosova

Šahadije Neziri Ljohaj

Politički aktivista

Binak Uljaj

Profesor/Prevodilac

Naser Kuka

Aktivista

Šerafedin Beriša

Aktivista

Nuhi Bitiči

Aktivista