FILTER INTERVIEWS BY: All

Nuhi Bitići

Novinar

Elez Nikči

Baletan

Hasan Abazi

Politički aktivista

Sakibe Doli

Aktivistkinja

Skender Mučolli

Politički aktivista

Zirafete Murići Ljajči

Politička aktivistkinja

Sami Šatri

Inženjer energetike

Jusuf Osmani

Arhivista

Zeljije Krieziu Ramadani

Politička aktivistkinja

Saime Isufi

Politička aktivistkinja

Sami Dermaku

Aktivista

Husamedin Azemi

Politikolog

Sabri Novosella

Politički aktivista

Bajram Zimberi

Tehničar za elektroniku