FILTER INTERVIEWS BY: All

Emin Biklići

Sociolog

Pranvera Badivuku

Kompozitor

Dragutin Ivanović

Komercijalno

Sevim Baki

Umetnik/Pevačica

Olga Gucić

Vaspitačica

Lidija Mirdita Tupeci

Računovođa

Iljir Bitići

Izvršni kuvar

Sonja Artinović

Ekonomista

Skender Bošnjaku

Neuropsihijatar

Momčilo Trajković

Politički aktivista

Gazmen Salijević

Aktivista za ljudska prava

Džemajl Petrovci

Električar

Minir Duši

Rudarski inženjer