FILTER INTERVIEWS BY: All

Avdi Uka

Rudarstvo

Isuf Bećiri

Rudarski tehničar

Isuf Peci

Rudarski inženjer

Husni Krasnići

Grafičar

Šućuri Sadiku

Rudarski inženjer

Bećir Maljići

Rudarski inženjer

Džafer Nulji

Inženjer elektrotehnike

Gani Osmani

Rudarski inženjer

Džafer Peci

Rudarski inženjer

Burhan Kavaja

Rudarski inženjer

Boban Petrović

Turistički vodič

Fatmir Kripa

Grafički umetnik

Redžep Feri

Slikar

Ljuljeta Čeku

Pozorišni reditelj