C19 A20

Kustos Erëmirë Krasniqi

Povratak pošaljiocu: Sto godina razglednica sa Kosova

Kustos Anna Di Lellio