Gordana Đorić


Mi smo i u ono vreme, mada, da, da kažem, različite su sada priče, ali u, u vreme bivše Jugoslavije, u vreme komunizma, ov…, mi smo, ovaj, slavili naše slave...

Mark Baskin


Pomenuo sam Serđia Vieiru de Mela, on je bio službenik UN-a koji je ubijen u Iraku 2003. godine. A Serđio je u davna vremena bio šef civilnih poslova i vrlo...

Ibuš Jonuzi


Optužnica je bila veoma teška. Rekao sam, rekao sam ranije tokom razgovora, imali smo trinaest odluka za pogubljenje, ja sam ih sam pročitao imam te odluke negde. Kazalo se: “Ne...

Marija Basler Karamatić


Išla sam, da ti kažem išla sam u školu do četvrti razred. Ali to išla pa ne išla. Znaš kako je bilo kod nas janjevaca tu su mnogo grešili i...

Ljubomir Maksimović


…deda mi je znao turski jezik bio je školovan, bio je u turskoj gimnaziji, učio je u Skoplju, a bio je veoma inteligentan starac. Oni su imali, njegova dva brata...

LATEST INTERVIEWS

Mark Baskin

Profesor političkih nauka


Read More

Ibuš Jonuzi

Rudarski inženjer


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS

Nova Publikacija: C19 A20

Uredila Eremire Krasnići


Read More

BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji


Read More

Betina Priča

Kratak animiran film od Flake Kokoli


Read More