Šazije Gerguri Hasanđekaj


‘65, na kraju ‘64. je Adem Demači imao suđenje, ja sam povela neke drugarice. Nisam ih uzela da nešto organizujemo, jer nisam imala tu moć da nešto organizujem. Rekla sam:...

Hasan Abazi


Razgovarali smo, ‘Šta mislite? Da li ste za demonstraciju sutra? Da li nas podržavate?’ Većina njih nas je podržala ali bilo je i onih koji nisu znali šta je demonstracija....

Sakibe Doli


Ja sam lako išla, ali bilo je užasno vratiti se iz ratnih zona u Đakovici, veoma teško. Policija je uvek stražarila. Vojska, OVK. Ja to nisam znala. Vratila sam se...

Skender Mučolli


Ja sam bio ranjen oružjem i neko me je odveo tako ranjenog u bolnicu. […] Ležao sam tu u bolnici. Sutradan direktno bez istražitelja, došao je istražni sudija i rekao...

Zirafete Murići Ljajči


Meni su stavili lisice, bile su neke plastične lisice, ne one, lisice sa metalnim lancima. Sa Mirvetom dvoje po dvoje su nas sve vezali. Stavili su nas u jedan kombi,...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS