Faik Blata


Nama je [Radio] Televizija Prištine dala vest da su rudari ušli u jamu. Ja sa mnogo drugih lekara, sa doktorom Ademijem, sa puno doktora. Bilo je i doktora koje je...

Nedžmi Zećiri


Bio sam protagonista, bio sam glavni doktor tu. Radio sam u Starom Trgu i taj dan kad je počeo štrajk bio sam u prvoj smeni. Oko 8:00 sati stigne jedna...

Igbale Novosela Mehmeti


Bilo je letnje vreme i obično se išlo na more. Nas nije bilo briga za more, brinuli smo se o problemu sa braćom. Koji je u zatvoru, kome treba spremiti...

Mevljude Mezini Sarači


Kad se Drenica blokirala, Drenica je ostala u krizi, brojali su poslednje rezerve. Tada je Forum žena, rukovodstvo Foruma žena u organizaciji i sa drugim organizacijama žena koje su tada...

Vjolca Meha


Kad je vest stigla, rekli su: ‘Rudari se zatvaraju’. Mi smo bili u blizini, jer je zgrada tehničke službe blizu ulaska u rudnik. Mi smo kao mlađe osetile tu hladnoću,...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS

VIDEO TUTORIJALI KERAMIČKE UMETNOSTI

Programska saradnja Inicijative za usmenu istoriju i Galerije Ministarstva kulture – Qafa


Read More

Nova Publikacija: C19 A20

Uredila Eremire Krasnići


Read More

BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji


Read More