Ljirije Buljići


Prvi dan je bio… izložbeni prostor je bio veoma velik. Tada se sećam da je baš na ulazu s desne strane bila jedna veoma velika sala, rekoh: ‘Šta se ovde...

Husni Krasnići


Moja najveća inspiracija je u prirodi. Uzimam fragment iz prirode i doživljavam ga, doživljavam dušom i srcem, i postavim na papiru ili na materijal ili na tkaninu. To je za...

Šućuri Sadiku


‘Trepča’ u to vreme, mislim na 1924. godinu, prvo istraživanje su započeli Englezi, da. Prvi radovi u rudniku započeli su 1927. godine, gde je 1930. godine započela probna proizvodnja, a...

Bećir Maljići


Od jedne atmosfere kad su rudari mislili da su nešto uradili i da su ispunjeni njihovi zahtevi za ostavke, da su prihvatili, postavljen je policijski čas, jedna situacija gde su...

Džafer Nulji


Marš za Prištinu, Marš rudara 17. novembra 1988. je krenuo od rudnika, od Starog Trga. Tog dana ujutro nisam išao na posao jer sam morao jedno dete da vodim lekaru....

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS

Nova Publikacija: C19 A20

Uredila Eremire Krasnići


Read More

BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji


Read More

Betina Priča

Kratak animiran film od Flake Kokoli


Read More