Zeljije Krieziu Ramadani


Tu sam bila iznenađena stavom moje majke Zeljfije, bez nijednog dana škole. Ali predata telom, srcem, dušom za pitanje Kosova. Kad je ustala [tu] sam videla da je majka hrabra,...

Saime Isufi


Bilo je negde oko deset sati kad me je Ibrahim Keljmendi pozvao na telefon. Rekao mi je: ‘Da li se Kadri vratio?’ Rekla sam: ‘Ne, nije se vratio’. Naravno da...

Sami Dermaku


Jednog dana vidim jedan fotokopir aparat su postavili u hodniku. Čak je Ismet to saopštio. Pitao sam ga: ‘Ismete’, rekoh: ‘šta je sa’, rekoh, ‘ovim šaptilografom’, rekoh, ‘zašto ste ga...

Husamedin Azemi


Bila je ona sirena za alarm, a alarm kad je odjekivao u Trepči čuo se kao da je neki plač au-au-au {rukom pokazuje ritam alarma}, kad se tako čulo mi...

Sabri Novosella


Drugo hapšenje se desilo ovako […] Muslim da je to bilo ‘70. Ženio se jedan naš drug iz zatvora Huda Dobruna. Bio je član naše organizacije, [zajedno] sa njegovim drugovima....

LATEST INTERVIEWS

Zeljije Krieziu Ramadani

Politička aktivistkinja


Read More

Saime Isufi

Politička aktivistkinja


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS