Zurafete Krueziu Manaj


Nakon zatvora, sva su moja prava bila ograničena. Nisam imala pravo ni da radim, ni u vladinim institucijama, niti da se bavim sportskom aktivnosti kao što sam se bavila, ni...

Skender Vardari


Sadržaj traktata je bio da se još jednom obeleže demonstracije ‘81, da se još jednom održaju ‘82. i da se pozove narod na demonstraciju. Iz sadržaja smo videli da je...

Seljatin Novosela


Kucao sam na vrata, nije otvarao. Kucam, ne otvara. ‘Sabri, ja sam Seljatin’, otvorio je. Zatvorio je vrata nekim mehanizmom. Kad šta da vidim, cela soba u finim svilenim platnom,...

Meriman Braha


Samica je posebna kazna. Samica izaziva veliku traumu. Samica izaziva veliki zaborav. Ljudi zaboravljaju stvari koje su nezamislive u normalnom životu. […] Bilo je vremena, u određenim periodima, bez čitanja,...

Hatmone Haradinaj Demiri


Moj stric mi je spremio jednu, jednu kasetu, rekao mi je: ‘Uzmi ovo’, spremio je sve patriotske pesme ‘uzmi ovo i puštaj u studentskom domu’. Dakle nije mi dao neku...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS

VIDEO TUTORIJALI KERAMIČKE UMETNOSTI

Programska saradnja Inicijative za usmenu istoriju i Galerije Ministarstva kulture – Qafa


Read More

Nova Publikacija: C19 A20

Uredila Eremire Krasnići


Read More

BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji


Read More