Avdi Uka


‘Uko, optužnica vam je vrlo ozbiljna, čuvaj sebe, čuvaj društvo’. Za mene je to mnogo značilo ‘Čuvaj sebe, čuvaj društvo’ znači da mi… došao je u 11:00 sati noću sin...

Isuf Bećiri


Razgovarali smo i odlučili da nećemo izaći živi, dok oni ne podnesu ostavku. I tu smo ostali osam dana i osam noći. Neki su se razboleli, prisiljavali su ih da...

Isuf Peci


Odlučili smo da idemo živi ili mrtvi. Pravo da ti kažem dva puta su pokušali, imali smo naše obezbeđenje oni su bili u prvom redu sa plakartima, bio sam tu...

Ljirije Buljići


Prvi dan je bio… izložbeni prostor je bio veoma velik. Tada se sećam da je baš na ulazu s desne strane bila jedna veoma velika sala, rekoh: ‘Šta se ovde...

Husni Krasnići


Moja najveća inspiracija je u prirodi. Uzimam fragment iz prirode i doživljavam ga, doživljavam dušom i srcem, i postavim na papiru ili na materijal ili na tkaninu. To je za...

LATEST INTERVIEWS

Isuf Bećiri

Rudarski tehničar


Read More

Isuf Peci

Rudarski inženjer


Read More

NEWS

LATEST PUBLICATIONS

Nova Publikacija: C19 A20

Uredila Eremire Krasnići


Read More

BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji


Read More

Betina Priča

Kratak animiran film od Flake Kokoli


Read More