Nuhi Bitići


Te slike smo snimili iz automobila, uništeni objekti, zanatske radnje u centru Srbice u blizini autobuske stanice. Onda smo otišli u lokalu u prostorijama Saveta za ljudska prava u Srbici...

Elez Nikči


Azem Škrelji je znao da postoji jedan naš baletan koji je radio zajedno sa najslavnijem baletanom na svetu, Rudolfom Nurejevom, a to je bio Abduraman Nokšići, Abi. Koga je zvao,...

Šazije Gerguri Hasanđekaj


‘65, na kraju ‘64. je Adem Demači imao suđenje, ja sam povela neke drugarice. Nisam ih uzela da nešto organizujemo, jer nisam imala tu moć da nešto organizujem. Rekla sam:...

Hasan Abazi


Razgovarali smo, ‘Šta mislite? Da li ste za demonstraciju sutra? Da li nas podržavate?’ Većina njih nas je podržala ali bilo je i onih koji nisu znali šta je demonstracija....

Sakibe Doli


Ja sam lako išla, ali bilo je užasno vratiti se iz ratnih zona u Đakovici, veoma teško. Policija je uvek stražarila. Vojska, OVK. Ja to nisam znala. Vratila sam se...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS