Zirafete Murići Ljajči

Vitomirica | Date: 22. januara 2024. | Duration: 192 minuta

Meni su stavili lisice, bile su neke plastične lisice, ne one, lisice sa metalnim lancima. Sa Mirvetom dvoje po dvoje su nas sve vezali. Stavili su nas u jedan kombi, bili su inspektori sa nama. Možda sam zaboravila bio je Dema, Dema Muja i Jakup Lonćari sa nama. Možda sam i zaboravila, ne znam možda ove druge devojke pamte bolje. Odveli su nas za Mitrovicu. Putem, jer je kombi iza bio onako sa otvorenim prostorom, bile su kao klupe okolo. […] Pogledale smo jedna-drugu, ali nismo imali nijednu priliku, na primer, da damo neku informaciju jedna-drugoj o tome kakva je bila procedura istrage do sada. Osim što je Hava jednom, znaš, onako znakovima dala do znanja da su je tukli po rukama i pitala da li su i mene tukli pendrekom, znaš. Malo samo kako bi znali kako je išla procedura istrage. Ali to se bre znalo jer su namerno ostavljali otvorena vrata kako bi mi čule jedna-drugu dok vičemo. Tu se znalo kako je tekla cela situacija.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Ana Morina (Kamera)

Zirafete Murići Ljajči je rođena 1966. godine u Košutanu, opština Peć. Diplomirala je na Odseku za albanski jezik i književnost Filološkog fakulteta, Univerziteta u Prištini. Godine 1984. uhapšena je iz političkih razloga i osuđena na pet godina zatvora. Radi kao učiteljica u školi “Alji Hadri” u Peći. Majka je četvoro dece i sa porodicom živi u Vitomirici.