Razgovarali smo sa 15 ljudi iz različitih sredina, polova i uzrasta o tome kako se sećaju dana nezavisnosti. Neki su se setili radosti slavljenja na niskoj temperaturi i taj nadrealan osećaj, dok se drugi sećaju straha od onoga što će se dogoditi njihovim zajednicama, pošto nisu bili Albanci. Mnogi su se suočili sa složenim emocijama tuge i radosti, pošto je nezavisnost došla po skupoj ceni po ljudima. Jedna osoba je kazala da nisu svi ljudi uživali taj dan, jer je sever Kosova bio, de facto, odvojen.

Projekat je saradnja između Prishtina Insight i Oral History Initiative.

Saranda Bogujevci

Vizuelni umetnik

Saranda Bogujevci (1986), članica parlamenta, Podujevo

Petrit Bejdoni

Socialni radnik

Petrit Bejdoni (1988), socialni radnik, Đakovica

Nita Saljihu Hodža

Grafička dizajnerka

Nita Saljihu Hodža (1984), grafička dizajnerka, Priština

Jelena Bjelica

Novinarka

Jelena Bjelica (1978), novinarka, Belgrade

Fatljum Krieziu

Student

Fatljum Krieziu (1996), student, Prizren

Šćipdona Ademi

Studentkinja

Šćipdona Ademi (1996), studentkinja, Skenderaj

Dardan Hoti

Novinar i aktivista za ljudska prava

Dardan Hoti (1989), novinar i aktivista za ljudska prava, Velika Kruša

Hana Bajrami

Državna službenica

Hana Bajrami (1987), državna službenica, Priština

Ebru Süleyman

Savetnica

Ebru Süleyman (1990), savetnica, Priština

Bard Saljihu

Vođa projekata

Bard Saljihu (1986), vođa projekata, Priština

Atdhe Mulja

Fotograf

Atdhe Mulja (1983), fotograf, Priština

Valjdete Idrizi

Aktivistkinja civilnog društva

Valjdete Idrizi (1973), aktivistkinja civilnog društva, Mitrovica

Adrian Bitići

Politikolog

Adrian Butići (1992), politikolog, Prizren.

Abdulj Gaši

Nastavnik

Abdulj Gaši (1944), nastavnik, Priština

Milica Andrić

Aktivistkinja civilnog društva

Milica Andrić (1992), aktivistkinja civilnog društva, Zubin Potok.