USLOVI I ODREDBE KORIŠĆENJA


USLOVI I ODREDBE KORIŠĆENJA

Sledeći uslovi su obavezni za svakog korisnika koji koristi ili prima usluge sa veb stranice Usmena Istorija Kosovo. Korisnik je saglasan da se ovim Uslovima korišćenja obavezuje svaki put kada pristupi veb stranici. Inicijativa za Usmenu Istoriju apeluje na korisnike da vrlo pažljivo pročitaju ove Uslove i odredbe korišćenja.

Prava i odgovornosti korišćenja

Korisnici veb stranice Usmena Istorija Kosovo su dužni da odgovorno koriste njen sadržaj (video, audio i tekst) u okviru svih važećih zakona i obaveza, uključujući ove Uslove i odredbe korišćenja. Sadržaj koji pruža veb stranica Usmena Istorija Kosovo takođe sadrži materijal zaštićen autorskim pravima i zaštićen je po svim relevantnim zakonima o intelektualnoj svojini. Inicijativa za Usmenu Istoriju zadržava pravo da preduzme pravne radnje protiv bilo koje strane koja krši ove Uslove i odredbe korišćenja i svoja prava intelektualne svojine.  

Zaštita autorskog prava

Veb stranica Usmena Istorija Kosovo prikuplja priče pripovedača iz svih slojeva društva i nije ih moguće preneti trećim licima. Sadržaj veb stranice Usmena Istorija Kosovo je proizvela Inicijativa za Usmenu Istoriju u saradnji sa ispitanicima i kao takav se smatra zajedničkom produkcijom prema važećim Zakonima o zaštiti autorskih i srodnih prava.   

Sav sadržaj je zaštićen kao intelektualno vlasništvo i ne može se koristiti bez pristanka Inicijative za Usmenu Istoriju. Korisnik može citirati transkripte video intervjua po potrebi za naučni rad ili nekomercijalno istraživanje, recenzije (samo objavljeni radovi) ili trenutno izveštavanje vesti (ne sa fotografijama) ili za sličan profesionalni rad. Gore navedeno ne dopušta kopiranje čitavog dela iz bilo kojeg razloga, a u svim slučajevima korisnik mora da pripiše i potvrdi Inicijativi za Usmenu Istoriju. 

Životne priče koje naši govornici dele su smatrane i tretirane kao lične. Uprkos tome, one se ukrštvaju sa istorijama lokaliteta koje Inicijativa za Usmenu Istoriju istražuje. Iz ovog i drugih razloga, ni pod kojim uslovima se ne mogu koristiti bez odobrenja ili zloupotrebiti u bilo kojem obliku. 

Inicijativa za Usmenu Istoriju ne daje neekskluzivnu licencu. Neekskluzivna licenca podrazumeva davanje prava drugoj strani da koristi intelektualno vlasništvo Inicijative za Usmenu Istoriju bez prenošenja autorskih prava na tu stranu. 

Zabranjeno je svako kopiranje, prenošenje, objavljivanje, reprodukovanje ili bilo koje drugo korišćenje video snimaka, fotografija ili tekstova veb stranice Usmena Istorija Kosovo bez dozvole Inicijative za Usmenu Istoriju. Inicijativa za Usmenu Istoriju zadržava pravo da preduzme pravne radnje protiv bilo koje strane koja krši ove Uslove i odrede korišćenja ili njena prava intelektualne svojine. 

 Važeći zakon i nadležnost

Pristupanjem veb stranici Usmena Istorija Kosovo, korisnik podleže isključivoj nadležnosti sudova Republike Kosovo za svaki spor koji proiziđe iz ili u vezi sa ovim Uslovima i odredbama korišćenja. 

Sadržaj veb stranice Usmena Istorija Kosova se nalazi pod sudskom zaštitom Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava Republike Kosovo i Krivičnog zakonika Republike Kosovo, koji reguliše kršenje autorskih prava. U skladu sa ovim zakonima, Inicijativa za Usmenu Istoriju zadržava pravo da preduzme pravne radnje protiv bilo kog korisnika koji prekrši ove uslove i odredbe.

Prema članu 181. Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava Republike Kosovo, u slučaju bilo kakvog kršenja prava, Inicijativa za Usmenu Istoriju može da podnese zahteve za pronalaženje dokaza o kršenju, za zabranu nastavljanja čina kršenja i/ili za povraćaj materijalne ili nematerijalne štete.

Kršenje autorskih prava će biti kažnjivo kao krivično delo, novčanom kaznom i/ili zatvorom, u skladu sa Krivičnim zakonom Republike Kosovo, član 296. Ko ne poštuje autorska prava u sadržaju ove aplikacije, korišćenjem istog bez pristanka Inicijative za Usmenu Istoriju biće kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do 1 (jedne) godine.

Korisnici su dužni da poštuju sadržaj veb stranice i da se suzdrže od nezakonitih radnji, poput objavljivanja bez navođenja izvora, jer se to smatra zloupotrebom podataka i informacija. Obavezno je pridržavanje ovih Uslova i odredbi korišćenja i svih važećih zakona, propisa i pravila vezanih za pružene usluge.