Igbale Redža Jašari

Priština | Date: 9. maj 2021. | Duration: 125 minuta

…kad su počele demonstracije 1. aprila [1981.], faktički sam bila kući jer nisam znala, pošto nisam bila u tim grupama, nisam bila… ali, pošto sam saznala da je tamo puklo, onda sam odmah pošla i samnom je došla moja sestra koja je u to vreme imala samo 15 godina. Normalno, ja sam pokušavala, da se ona vrati kući ali ovde gde je skupština videli smo da dolaze demonstranti, faktički demonstranti, i mi smo im se pridružile.

Još jednom sam pokušala da udaljim sestru, do pijace sam je otpratila kako bi se vratila kući, ali ona mi se opet tog dana pridružila. Dakle, ostale smo tu, baš ispred megafona, dakle ispred onih reči koje su se govorile, slušali smo dakle sve dok je policija intervenisala. […]

I mi smo pobegle sa sestrom ulicom dole, [bilo je] suzavaca, dakle, to ju je još više mučilo, i ona mi je u tom slučaju bila samo teret, dakle, jer je trebalo, dakle, da je držim da je ne pustim, kad smo videle policiju.

Nakon nekoliko sati smo stigle kući, dakle te noći. Ali, moja sestra je sutradan nastavila sa organizovanjem učenika. Dakle, ona je takva bila od njenih 15 godina. Policija ih je jurila i odvela iznad Učiteljske škole iznad Grmije na tom delu. I ona se tako kotrljala sa zastavom na ruci i nije se vratila jednu noć. Faktički je ostala tamo.


ANITA SUSURI (Vodila intervju), BESARTA BREZNICA (KAMERA)

Igbale Redža Jašari je rođena 1961. godine u Prištini. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1987. godine. Iste godine se zaposlila u novini “Rilindja” kao novinar, gde je potom nastavila da radi u novini “Bujku” do 2001. godine. Bila je članica Foruma žena u okviru Demokratskog saveza Kosova od njegovog osnivanja. Trenutno, gđa. Redža Jašari radi u Ministarstvu trgovine i industrije kao šef Odseka za razvoj industrijske politike. Živi sa porodicom u Prištini.