Kaćuša Jašari

Prišina | Date: 1. juna 2021 | Duration: 161 minuta

Tog dana pre sastanka me je zvao na telefon direktor Aziz Abraši. Rekao je: ‘Ni slučajno nemojte dati ostavku jer rudari dolaze. Odlučili su da dođu’. ‘Ne’ rekla sam: ‘ja neću dati, samo ako mi oni daju otkaz, ili mogu da me sklone zato ne mogu da garantujem. Šta ja znam šta će se desiti kada se otvori diskusija, ali otkaz neću da dam’. 

Nike ih bilo briga, oni su pošli pre nego što je počela sednica Komiteta. Dok sam ja održavala sednicu, dok sam otvarala diskusiju, neki su nas Albanci podržavali, Srbi su nas optuživali, ti koji su bili unutra, članovi. I situacija se podelila, Albanci na jednoj strani, Srbi na drugoj. Svi Srbi su bili saglasni sa Miloševićevom politikom. I kad su rudari stigli tako kako su stigli, ne verujem da su svi mogli doći peške iz Mitrovice, možda su imali autobuse. Kad su ovde stigli, ušli su u Palati Mladosti.

[…] Ušli su, ušli su unutra, pričali su, bili su organizovani. Ko god je pričao pričao je u smislu odbrane nacije. Ja tu nisam osetila ličnu odbranu, ali sam osetila tu odbranu nacije, odbranu Kosova, što mi je prijalo. Ali ako bih im se pridružila, protiv koga bih bila? Ne mogu da budem na strani onih koji su izražavali nezadovoljstvo na nacionalističkim skupovima. Dakle, bila je jako teška situacija, bio je problem i odabrati reči koje sam govorila.


Erëmirë Krasniqi (VODILA INTERVJU), Anita Susuri (VODILA INTERVJU), Besarta Breznica (Kamera)

Kaćuša Jašari je rođena 1946. godine u Srbici. Završila je Tehnički i Građevinski fakultet u Beogradu. Od 1975. do 1988. bila je na visokim pozicijama u Savezu komunista Kosova, gde je 1988. bila predsednica Saveza komunista Kosova. Nakon što je napustila tu funkciju, nastavila je da radi kao direktorka Kosovskog fonda za puteve od 1989. do 1991. Od 1998. do 2008. gđa. Jašari je bila predsednica Socijaldemokratske partije. 2007. godine bila je poslanik u Skupštini Republike Kosovo. Sada je u penziji i živi u Prištini.