Adnan Merovci

Priština | Date: 28. novembra i 3. decembra 2018 | Duration: 400 minuta

Rugova je ostao, ali ljudi, koji… sama činjenica da smo bili taoci bila je obeshrabrujuća za ljude na Kosovu. Čak i oni koji su imali hrabrosti da ostanu, da se kriju, negativno je uticala na njih. Intervju koji sam pomenuo je povratio nadu ljudima, zato što su shvatili da smo bili živi, kažem, imao je taj element ohrabrenja. Ali vremenom su počeli da improvizuju, da osnivaju rukovodeće ustanove, da pozivaju ljude da se vrate nazad, ovakve stvari su rađene pod pretnjom bombardovanja. Rugova nikada u svom životu nije pokušao da zaustavi bombardovanja, to je nesporazum i pogrešna interpretacija i šta ne… kada je nesporazum, kažete, bilo je rečeno, ali bilo je pogrešno shvaćeno.

Ne, ne, čak ni na jedan sekund Ibrahim Rugova nije rekao da bombardovanje treba da prestane. Ako uzmete izjavu za novine i tamo kaže, hajde da kažemo, čak i ako ste potpisali pod pritiskom i uklonili reč ‘Metohija’, i kažete, ‘Mi smo za mirno rešenje i bombe su bačene da bi se postigao mir’. Dakle, šta se shvata iz toga? Ali, ‘Ja tražim da bombardovanje stane i da se otpočne sa mirovnim procesom’ ili nešto slično ovome, dok je Ibrahim Rugova bio živ, on to nikada nije rekao.


Kaltrina Krasniqi (VODILA INTERVJU) Aurela Kadriu (VODILA INTERVJU), Donjetë Berisha (Kamera), Besarta Breznica (Kamera)

Adnan Merovci je rođen 1956. u Vučitrnu. Diplomirao je na Fakultetu za tehnologiju na Univerzitetu u Prištini. Tokom ‘90-ih je bio protokol predsednika Kosova, Ibrahima Rugove. Merovci je na toj poziciji bio deset godina. Između 2002. i 2003. bio je upravnik Pošte Kosova, a kasnije je bio glavni izvršni direktor Sekretarijata Centralne izborne komisije. Nedavno je izabran za predsednika Nezavisne Komisije za Medije. G. Merovci živi u Prištini i otac je četvoro dece.