Marš Žena Hleb za Drenicu


Mart 1998. bio je mesec mnogih protesta. Neformalna mreža žena je organizovala osam od osamnaest mirnih protesta održanih tog meseca. Protesti su organizovani protiv nasilja koje je počinio Miloševićev režim u Drenici na Kosovu.


Marš žena hleb za Drenicu se organizovao 16. marta 1998. da pokaže solidarnost sa ljudima pod opsadom u Drenici, koji nisu imali pristup hrani i lekovima. Marš žena prekinula je srpska policija u Kosovu Polju. Neuspeh da stignu do konačnog odredišta ne znači da njihova politička i humanitarna poruka nije isporučena. Protesti koje su organizovale aktivistkinje tokom marta 1998. godine imali su veliki uticaj i doneli međunarodnu vidljivost nasilju koje se dešavalo u Drenici.


Izvodi iz intervjua donose različita iskustva i sećanja na žene koje su organizovale i učestvovale u Maršu žena hleb za Drenicu. Intervjui usmene istorije održani su između 2012. i 2023.


Tim Projekta

Eljton Ferati, Donjet Behljulji, Anita Susuri, Eremire Krasnići and Renea Begoli. Vizuelni prikazi od Nita Saljihu Hodža - Studio Permanent

“Bilo je veliko učešće, bilo je mnogo žena. I sećam se da su na prvom redu bile, dakle u to vreme… Držale smo hleb u podignutim rukama u znaku protesta, dakle: ‘Dopustite, potrebna je hrana za decu, majke, porodice.’”

MARŠ ŽENA HLEB ZA DRENICU / март 8, 2023

  • Slušaj

  • Transkript

  • Kopiraj