Fljora Brovina

Priština | Date: 26. i 27. jun i 12. avgust 2018. | Duration: 532 minuta

Moja mlađa sestra je bila mala kada smo posetili oca u Peći, u pećkom zatvoru, koji je bio pun albanskih zatvorenika. Zašto ovo znam? Kao dete, pa zapravo sam bila i sama jako mala, nisam još uvek išla u školu. Znam zato što su se sve porodice koje su došle da posete zatvorenike okupljale ispred zatvora i imale torbu u ruci  {gestikuliše torbu}.

[…] Ali te nesreće koje smo doživeli u detinjstvu pratiće nas kroz život, zato što [iskustva iz] detinjstva ostavljaju tragove. Srećom, one me nisu ispunile mržnjom, ali je dobro što nisam zaboravila. Sećam ih se zato što ih nikada nisam lično shvatala, ali mislim da ih delim sa svim ljudima koji su čekali da posete svoje u zatvoru. Delim ih sa svim ljudima koji su bili izopšteni, sa politički progonjenim porodicama, sa onima koji su isključeni iz društva; to je bilo vreme kada vas komšije nisu posećivale jer su se plašile.


AURELJA KADRIU (VODILA INTERVJU), DONJETA BERIŠA (KAMERA)

Fljora Brovina rođena je 1949. godine u Srbici na Kosovu. Ona je kosovsko-albanska pesnikinja, pedijatar i aktivistkinja za ženska prava. Brovina je odrasla u Prištini, a pedijatriju je završila u Zagrebu. Kada je diplomirala, vratila se na Kosovo, gde je neko vreme radila kao novinarka za albanske dnevne novine Rilindja. Uskoro se vratila medicini i dugo godina radila na Pedijatrijskom odeljenju Opšte bolnice u Prištini. Trenutno je članica Kosovskog parlamenta i sa porodicom živi u Prištini.