Koristili smo Georgijev Simmelov pojam „Stranac“, koji „dolazi danas i ostaje sutra“, potencijalna lutalica, koja „iako nije otišla dalje, nije sasvim nadmašila slobodu dolaska i odlaska“ – da bi bolje identifikovali domoroce drugih zemalja koji su došli na Kosovo posebno posle 1999. godine, i koji su živeli na Kosovu duži vremenski period, i/ili trenutno žive na Kosovu. Oni su zvaničnici međunarodnih institucija, osoblje nevladinih organizacija, privrednici, novinari, nastavnici i itd. Oni su poznati kao „međunarodni“. Oni nisu samo stranci, oni su deo samog Kosova: oni učestvuju u lokalnom životu u različitim oblastima i različitim položajima vlasti, a takođe su sa Kosovarima ko-stvaraoci transnacionalnog prostora koji je kulturni, društveni i politički. Prema rečima Simmela, oni nisu različiti od „unutrašnjih neprijatelja“, čije članstvo u kosovskom društvu podrazumeva i biti spolja i suočavati se sa time. Sakupljanjem njihovih životnih istorija, cilj nam je da sagledamo složeni status autsajdera/insajdera i onoga što konstruiše ovu podelu.

 

Seda Pumpyanskaya

Bivši zvaničnik UNMIK-a za javno informisanje na Kosovu

Prvi vrlo fizički osećaj na Kosovu, zbog načina na koji se sukob razvio, bio je zid. Ovo je zid, i međunarodna zajednica neće to prevazići. I to je bio politički drugačiji osećaj, jer radite u vrlo teškim okolnostima, ali pokušavate, ili ovde, razumete da je to zid, a vi ne možete ništa da učinite, ja govorim o odnosima albanaca i srba, iskreno. I to je odredilo puno političkog sveta, rada. U svakom slučaju, bezbednost, da se vratim kod bezbednosti. Nisam bila sasvim sigurna kako će me gledati kao ruskinju, zbog svih predrasuda. Dobro, nekako sam mislila, u redu, albanci će reći: „Ona je ruskinja, ona je ruskinja.“ Da li sam bezbedna? Da li ću biti dobro primljena? Da li ću moći da radim svoj posao? Šta? Šta? Ovo su pitanja koja su u vašoj glavi, i to je ljudsko.

 

Dakle, moja reakcija je bila smešna, jer stojim, dok sam se prijavljivala, ne znam, negde, ne znam, bila je kratka linija, mislim da sam se okrenula i tu je bio momak koji je stajao iza mene i pitao me je: „Da li i vi dolazite?“ Rekla sam: „Da.“ Gde ćete ostati u Prištini? „I rekla sam mu: ‘Zašto ne živimo zajedno?’ Ne mislim živimo zajedno u svakom smislu, ali pretpostavljam da je to bila moja zaštitna strana, kao, zašto se ne, ne znam, ne pridružim nekome. To je bio vrlo dobar osećaj, jer se pojavio u vrlo neočekivanoj zajednici, i ja ću razgovarati o ovoj međunarodnoj zajednici na Kosovu. Momak, moj prijatelj Antonio, je bio iz Brazila. Bavio se IT-om i radio na jednom veb-sajtu, koji se tek počeo razvijati. Dakle, rekla sam vam da je to prvi veb sajt koji smo stvorili u Bosni. Da, zapravo, došla sam na Kosovo jer se neko koga sam srela u Bosni, Simon Haselock, koji je bio portparol, šef javne informacije za Kancelariju visokog predstavnika, preselio tamo i pozvao me je, i to je kako se to dogodilo. […] U smislu jezika govorim španski jezik, govorim šest jezika, i ja sam dosta studirala špansku književnost. Završili smo u lepom društvu od tri momka iz Latinske Amerike i mene. Mnogo zabave, jedan je bio peruanac, jedan čileanac, Antonio je bio iz Brazila i ja.

Jolyon Naegele

Novinar/Službenik UN-a

Ono što me je dirnulo i što, ono što me još uvek proganja, do današnjeg dana, bilo je kada sam bio na prelazu Vermica, Morina na albanskoj strani, na samo nekoliko metara od granice, gledajući mase ljudi koji prelaze granicu. […] Otišao sam ujutru i mesto je bilo prazno, jedan albanski oficir se naslanjao na graničnu ogradu, nekako gledajući prema Kosovu, i naravno nije bilo saobraćaja ni u jednom smeru, bio sam tamo sa vozačem i prevodiocem i rekao sam: ‘I, gde su svi?’ […] Vratili smo se u Kukes nakon što nam je rekao: ‘Vidite, oni ne puštaju, srbi nikoga ne puštaju pre 10:00 ujutru, vratite se oko 11:00 ili tako nešto, imaćete prilike da vidite scene.’ I kao što je viđeno na BBC-u, Ski-u ili CNN-u. Kolona automobila je bila od Prizrena, prikrivajući se, sve do granice i […] automobili su bili prepuni ljudima, stisnutih  na maksimalni broj, plus njihove stvari i ti ljudi su bili potpuno traumatizovani, to je bilo očigledno na prvi pogled. Tu je bila i jedna starija žena iz Švajcarskog Crvenog krsta u uniformi koja je prilazila svakom automobilu i stisnula ruku svakoj osobi u automobilu i uverila ih je na albanskom da su sigurni, da više nisu u Srbiji, Jugoslaviji, nego su u Albaniji, i da su oni sigurni.

[…] Oni su takođe bili traumatizovani, videli su gomile tela, mrtvih ljudi, napolju, pored puta, gde je srpska policija izbacivala ljude iz vozila, vojnici, paravojne snage izbacivali bi ljude iz automobila, iz autobusa, mladiće, i jednostavno bi pucali na njih. […] Ovi ljudi koji su prešli i nekako započeli, nekako su očekivali da će njihovi rođaci koji su već otišli tamo, biti tamo i da će ih čekati tamo. Oni su bili dezorijentisani, sećam se, upravo, nekih žena koje su samo ostavljale svoje torbe na sredinu poljane i gledale okolo ne znajući gde da odu, štaviše, nije bilo prihvatnog centra, nije bilo ničega tamo. Neki su dolazili traktorima, jedan od njih mi je rekao da je mislio da može ostati s porodicom u Đakovici, ali tog jutra u 3:00 ujutro, srpske snage su se pojavile na vratima kuće koja je bila pored njihove, izveli su komšiju na dvorište, pucali su na njega i on je rekao: ‘To je to, nisam to više mogao da podnesem,’ spakovali stvari, spakovali su stvari, ušli u kola i krenuli za nekoliko minuta.

Antonella Giorgioni

Gastronom

I tako 2000 [2004], kada su oni popalili crkvu? Ja sam bila tu. To je bio jedan drugi prljavi biznis. Ja se izvinjavam, moram da kažem i ovo. Tačno u 7:30 u veče ja sam slušala nekih granata, svi omladina, niko nije bio u kuću, svi su bili napolje. U 7:30 časova odlučila sam da zatvaram  restoran, da povedem svu decu kod kuće, do posle pola noći ja sam stojala ovde. U dva sata ja sam dobila jedan telefonski poziv iz Italijanske ambasade, te mi kaže: ‘Atonella, trči, trči ima veliki požar, ima veliki požar do tvoga restorana.’ Prije nego da se vraćam kući ja sretnem, prije pola noći sveštenika kao juri sa svojom ćerkom, na sreću policija je njih uzela i udaljila. U 2:00 časova u jutro mene su me zvali iz ambasade telefonom: ‘Trči, trči, ima jednog velikog požara.’ Ja dolazim ovamo i uzimam samo kese sa smećem, napunila sam sa vodom pošto su gavrani leteli, ovo je jedna stara kuća, pošto gavrani lete to je 200 metara od crkve i kula za zvono crkve bilo je u požaru, bilo je veliki požar.