“Bugün gelen ve yarın kalan”, potansiyel gezici, “gitmediği yer kalmasa bile, gitmek ve gelmenin özgürlüğünü geçemeyen” olarak taımladığı, Georg Simmel’in “yabancı” kavramını, Kosova’ya özellikle 1999 sonrası gelen ve Kosova’da uzun süre yaşayan ya da hala yaşamakta olan, diğer ülke yerilerini daha iyi tanımlamak için kullandık. Onlar uluslararası örgüt çalışanları, sivil-toplum örgütü çalışanları, iş adamları ve kadınları, gazeteciler, öğretmenler v.b. Onlar yaygınlıkla “uluslararası insanlar” olarak biliniyor. Onlar sadece ecnebi değiller, Kosova’nın bir parçası haline gelmişler: yerel hayata, farklı alanlarda ve çeşitli iktidar pozisyonlarında katılıyorlar, aynı zamanda Kosova’lılar ile birlikte, kültürel, sosyal ve siyasi olan bu  ulusötesi alanın ortak yaratıcıları. Kosova toplumuna üyelikleri hem dışarıda olmak olan hem de yüzleşmek olan, Simmel’in sözleri ile “içerideki düşmanlar”a benzemiyor değiller. Onların hayat hikayelerini toplayarak, karmaşık bir vaziyet olan “dışarıdaki/içerideki” mevkilerinin anlamlarına ve bu ayrımı neyin yapılandırdığına ışık tutmayı amaçlıyoruz.

Massimo D’Alema

Fondazione Italianieuropei Başkanı

…NATO müdahalesi bazı açılardan doğruydu cünkü onca savaşa bir son verdi, ortaya çıkmış olan sonuç hassas bir denge olmuş olsa da. Bu, savaşı sonlandırmak için yapılan bir askeri hareketti, savaş ilan etmedi, savaş zaten yaşanıyordu, ölüler vardı, biz halihazırda yaşanmakta olan bir çatışmaya müdahale ettik, siyasi olarak doğruydu. Meşruydu. […] O zamanlarda da meşru olduğunu düşünüyordum hala da öyle düşünüyorum NATO’nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemesine rağmen, ki o da zaten Rusya’nın vetosundan dolayı yaşandı, yine de AB bu durumda NATO askeri harekatının nedenlerini kabul etmiş ve bu askeri harekata desteğini, siyasi desteğini sağlamıştı.