FILTER INTERVIEWS BY: All

Gordana Gjoriq

Ndërmarrëse

Mark Baskin

Profesor i shkencave politike

Ibush Jonuzi

Inxhinier i xehtarisë

Ramadan Gjeloshi

Teknik i xehtarisë

Belul Mustafi

Pronar i ëmbëltorës "Elida"

Avdi Uka

Xehëtar

Isuf Beqiri

Agjistator

Isuf Peci

Teknik i xehtarisë

Lirije Buliqi

Skulptore

Hysni Krasniqi

Grafist

Shyqyri Sadiku

Inxhinier i diplomuar i xehtarisë

Beqir Maliqi

Inxhinier i diplomuar i xehtarisë

Xhafer Nuli

Inxhinier i elektro-teknikës