FTESË PËR PJESËMARRJE

INICIATIVA PËR HISTORI GOJORE SHKON NË GALERINË KOMBËTARE TË ARTEVE NË TIRANË