THIRRJE E HAPUR | SECONDARY ARCHIVE

1 Gusht - 1 Shtator, 2022

SECONDARY ARCHIVE: THIRRJE E HAPUR për artistet e reja gra nga Shqipëria, Kosova dhe Serbia + Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria

Fondacioni Katarzyna Kozyra (Poloni) dhe partnerët ftojnë me kënaqësi artiste gra në fillim të karrierës së tyre për të marrë pjesë në një Thirrje të Hapur për Secondary Archive një arkiv në internet i artisteve gra të Evropës Qendrore dhe Lindore. Platforma shërben si një burim ndërkombëtar informacioni për artin e grave nga ky rajon. Këtë e bën duke mbledhur deklarata personale (artistike) nga tre breza grash: ato që kanë qenë aktive para vitit 1990; brezi që filloi praktikën e tyre artistike menjëherë pas rënies së regjimit komunist; dhe artistet më të reja, të lindura pas vitit 1990. Deri më tani, Secondary Archive ka mbledhur deklarata nga Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria, si dhe Ukraina dhe Bjellorusia.