Mevljude Mezini Sarači

Priština | Date: 28. april, 2021. | Duration: 196 minuta

Kad se Drenica blokirala, Drenica je ostala u krizi, brojali su poslednje rezerve. Tada je Forum žena, rukovodstvo Foruma žena u organizaciji i sa drugim organizacijama žena koje su tada počele da funkcionišu, [organizovale su marš] ‘Hleb za Drenicu’. Delegacija Foruma žena iz Đakovice bila je potisnuta od samog polaska iz Đakovice i nisu nam dopustili da nastavimo za Prištinu. […] Mi smo pošle jer je bila jedna centralna tačka, da se sretnemo u Prištini i da pođemo za Drenicu. Naš polazak je morao biti iz Prištine. Mi smo pošle, nas su zaustavili na ulazu Đakovice. Bile smo organizovane sa kolima i samo što nas je policija zaustavila, oni su znali naša kretanja i dobili su informaciju da će se desiti polazak sa hlebom. […] Dakle, svaku aktivnost koju smo radili na organizovan način van Đakovice trudili su se da nas potisnu. Ali nažalost u Drenici nije stigla da dospe nijedna od nas, jer su nas zaustavili na samom početku.


Anita Susuri (Vodila intervju), Besarta Breznica (Kamera)

Mevljude Mezini Sarači je rođena 1954. godine u Mitrovici. Diplomirala je na Odseku za albanski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini 1976. godine. Od 1999. do 2000. godine bila je poslanica u Skupštini Kosova. Zbog političkog delovanja 1998. godine je bila uhapšena i puštena nakon šest meseci. Od 2001. do 2003. i 2006. do 2007. godine bila je direktorka Direkcije za kulturu, omladinu i sport u opštini Đakovica. Gospođa Mevljude je 2001. – 2004. bila poslanica u Skupštini Kosova. Između ostalog, autorka je mnogih književnih knjiga. Živi sa porodicom u Đakovici.