Zahrije Podrimćaku

Poklek i Ri, Drenas | Date: 14. februar, 2015 | Duration: 302 min.

Kad je u jednom trenutku došao jedan saradnik Saveta, on je bio radnik Saveta, imao je dosta godina, Ismet, ne sećam se njegovog prezimena, i rekao, ‘Tako mi Boga, ti devojko, Zahrije, čitav Savet je okružen inspektorima koji traže jednu devojku kovrdžave kose.’ I, imala sam dugačku kosu, dovde {rukama pokazuje dužinu kose} i svu kovrdžavu, svu… I, bila sam jedna mlada osoba tada, drugačija. Tada nije bilo druge devojke sa kovrdžavom kosom osim mene (smeje se). Tu mi kaže Ibrahim, Ibrahim Makoli, ‘Šta imaju oni sa Zahrijom? Zahrija je na nižem položaju. Da li me razumeš?’ Oni nisu znali ko je pod prismotrom, čime sam se ja bavila i kako su me oni pratili i nisu imali saznanja o meni kao što ih je imala, recimo, policija.

I, on nastavi, ‘Ako treba da nekoga privedu, onda treba mene, kao sekretara Saveta, zatim, tu je Behdžet Šalja kao član predsedništva, pa zatim baca Adem kao predsednik, neka uzmu nas velike nemaju oni šta da traže sa Zahrijom’, nastavlja, ‘Dobro, Zahre, jesi li jela?’ Rekoh, ‘Ne, nisam jela.’ ‘Dođi, idemo ovde blizu, tu je jedna burekdžinica, poješćemo po jedan burek.’ […] Čim smo izašli, nekoliko inspektora su munjevito krenuli prema meni, neočekivano su me uhvatili i legitimisali, misleći da nosim oružje i da sam naoružana. I, ja sam samo izvadila ličnu kartu, videli su ko sam; Behdžeta nisu hteli da privedu, sigurno… Samo mene i Ibrahim Makolija, ali za Ibrahima su pomislili da se radi o Agron Ramadaniju. Jer, sve telefonske razgovore sa Laušom je vodio Agron, a oni su bili prisluškivani.

Kada su nas uhvatili, ubacili su nas u kola, zatvorili vrata i obavestili glavnu stanicu na broj 92, na srpskom, ja sam razumela, ‘Priveli smo Zahriju i Agron Ramadanija.’


Jeta Rexha (vodila intervju), Donjeta Beriha (vodila intervju/Kamera), Kaltrina Krasniqi (vodila intervju/Kamera)

Zahrije Podrimćaku je rođena 10 februara 1970. u selu Krajkovo, opština Srbica. Devedestih ona je bila predsednica Foruma Žena Demokratskog saveza Kosova, ogranak u Novo Čikatovo, kasnije i član predsedništva ogranka u Glogovcu. Tokom tih godina ona je bila aktivistkinja u Savetu za Zaštitu Ljudskih Prava i Sloboda. Godine 1998. ona se pridružuje Oslobodilačkoj Vojsci Kosova. Podrimćaku je uhapšena te iste godine od strane Miloševićevog režima, dok je oslobođena mnogo kasnije nakon rata, 2001 godine. Trenutno radi u opštini Glogovac, kao Službenik za Ljudska Prava i Rodnu Ravnopravnost.