Diljaver Pepa

Priština | Date: 13. februara 2022. | Duration: 84 minuta

Počeo je sa zanatom fotografisanja… pomalo, pomalo, počele su sestre… Imao sam tri sestre. Jedna… najstarija nije radila. Ljirije Pepa je radila, ona druga sa Mersije Pepom. One su se faktički celoga života bavile fotografijom. […] Faktički svi smo se bavili fotografijom, cela porodica, osim majke i starije sestre (smeje se). […] imao sam devet godina, deset godina sad ne znam baš… i desila se promena lične karte. Iz sela u Dukađinu je bilo malo problematično da žene dolaze da se fotografišu… znaš, takva je bila situacija… manje-više. I došao je jedan… vođa sela iz Prilepa koliko se sećam, neki Dulja, tako su ga zvali. Razgovarao je s tatom… to je bilo ‘69, ‘68. godine… sad ne znam baš taman… ‘Da li možete da dođete da fotografišete?’ On je znao da sestra radi tu i dogovorili su se, s tatom, sa sestrom… i otišli smo ja i sestra. Ja sam bio dete, ja sam držao pozadinsko platno, ili nešto kako bi joj pomogao. I počeli smo od sela Prilep, tako da smo sva sela Dukađina, sa Prilepa do Dečana i… Streoc ovamo… ovamo sa druge strane prema Prištini, Zahaću i tamo smo fotografisali. To je bio dosta veliki posao tada.


Anita Susuri (vodila intervju), Renea Begoli (Kamera)

Diljaver Pepa je rođen 1955. godine u Peći. Studirao je pravo na Univerzitetu u Prištini. Od 1981. godine počinje da radi u Muzeju revolucije u Prištini do 1992. godine. Potičući iz porodice sa dugom tradicijom u fotografiji, početkom 90-ih otvorio je privatni fotografski studio poznat kao “Foto Pepa”. U svom ateljeu radio je do penzionisanja. G. Pepa trenutno živi sa porodicom u Prištini.