Ljirije Pepa

Priština | Date: 21. septembar 2020. | Duration: 115 minuta

Bio je rus, ili Srbin ne znam, neki Pier. Mi smo ga zvali čika Pier, on je bio stari fotograf. On mi je napravio fotografiju na maramici, ali izgubila sam, znaš. […] On je u Peći bio, majstor… tako su ga zvali, ali bio je siromašan znaš, izgledao je kao skitnica, ali bio je prvi fotograf u to vreme, uhh {onomatopea} od kad ja znam, tada je bio star a kamoli… I majstor Pero su ga zvali, majstor Pero. I on me je mnogo voleo, znaš, i napravio mi je fotografiju u ono {pokazuje dlan}, čudila sam se kako fotografija može tako da izađe kao sada, ali to je tad bilo na primitivan način, razvijanje i sve. Tako sam naučila s generacije na generaciju.

Nekad sam i krišom mog oca, kad je neko rekao: ‘Uđi i razvij mi film!’ Plašila sam se da ne viče, jer je on bio jako precizan da se nešto ne pokvari i tako sam učila, jer bez rizika nisi mogao ni da… Onda smo tada imali posla, na primer sa vojskom. Slikali su se nedeljom. Morali smo da im uradimo one maske znaš: ‘Nemoj me zaboraviti!’ Znate kako su imali različite posvete. To smo morali napraviti sa fotokopiro-aparatom, to je bila cela armija (smeje se) cela [armija] različitih aparatura u to vreme.


Anita Susuri (VODILA INTERVJU), Renea Begoli (Kamera)

Ljirije Pepa je rođena 1945. godine u Peći. Gospođa Pepa se od detinjstva bavila fotografijom u očevoj radnji. Od 1965. do 1967. studirala je engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Godine 1975. zaposlila se na Univerzitetskom kliničkom centru Kosova kao fotograf i radila je do penzionisanja 2010. godine.