Teuta Hadri

Priština | Date: 5. maj i 10. jun, 2021. | Duration: 257 minuta

Najveći problem im je bio jer je dolazila Titova štafeta. Naš cilj je bio da oborimo štafetu, da ne dopustimo da uđe na Kosovo. To je bila ta najveća kriza o kojoj su oni znali a i mi smo znali. I oni nam nisu ispunili zahteve, jer ako bi nam ispunili možda bi se ućutali. Možda, verujem, ali opet bi se masa eletrizirala. I nisu ispunili zahteve, tu je pukla velika pobuna, i ta pobuna je ciljala da ide u smeru Ulpijane i da izađe onamo kuda je dolazila štafeta. Ali oni nisu imali… mi nismo znali da su nas opkolili. […] Kad smo mi razbili taj kordon bile su neke ograde kao okrugle šipke koje su delile put.  Preko njih smo skočili tu je neko pao, da bi otišli do štafete. Tu je počelo masivno pucanje od strane policije, sa oružjem, sa… pucali su. […] Bila je prva pobuna licem u lice sa policijskim snagama. 

[…] Jedan student je imao crveno crnu zastavu, on je vodio to, i kad je student pao potrčala je Trendeljina Ljabeništi i ona je politički osuđenik, tri godine kažnjena iz Makedonije. Uzela je zastavu, jer u tom momentu ti ne padne na, znaš, nekome padne na pamet da oduzme zastavu. Uzela je zastavu Trendeljina i Trendeljina: ‘Braćo nek zastava ne dospe u rukama policije’, i ustala je. Međutim, policija je pošla po Trendeljinu, ona se zamotala sa zastavom da joj ne bi oduzeli zastavu. […] U tom momentu sam i ja uzela zastavu i nisam mogla ni da podignem jer je bila dosta teška, jedno pet, šest, deset metara. Imala je i onaj drveni stub trebalo je snage da se zastava vijori.


Anita Susuri (Vodila intervju), Besarta Breznica (Kamera)

Teuta Hadri je rođena 1956. godine u Đakovici. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1982. godine. Dok je 1990. godine specijalizirala u Zagrebu, Hrvatska. Nakon diplomiranja, zaposlena je kao lekarka u regionalnoj bolnici Đakovice. Tokom 1997-98. godine radila je na klinici “Majka Tereza”. Gospođa Hadri je bila član Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Tokom rata radila je kao lekar u Operativnoj zoni Golaku. Posle rata, 1999. godine, počela je da radi kao ginekolog na Akušersko-ginekološkoj klinici u Prištini. Danas sa porodicom živi u Prištini.