Sami Dermaku

Priština | Date: 12. oktobar 2022. | Duration: 149 minuta

Jednog dana vidim jedan fotokopir aparat su postavili u hodniku. Čak je Ismet to saopštio. Pitao sam ga: ‘Ismete’, rekoh: ‘šta je sa’, rekoh, ‘ovim šaptilografom’, rekoh, ‘zašto ste ga ovde postavili?’ Rekao je: ‘Uzeli smo jedan novi a ovaj smo ostavili tu’. Mislim se u sebi pa iako vam uzmemo nećemo vas ostaviti u lošem stanju. 

Prođem tuda sa Redžepom Maljom, i kažem mu: ‘Redžepe u ovom hodniku je jedan šaptilograf, ali moram da razbijem to svetlo tamo, jer je tu bilo javno osvetljenje. Rekoh: ‘I da završimo to, da otmemo’. Rekao je: ‘Slušaj šta ti kažem, nemoj da ti uradiš to jer ti ovde često dolaziš’, jer sam bio inženjer elektrotehnike u Elektro-Kosovo, visoki napon. ‘Ostavi ti taj posao, ja ću obaviti’, ‘Ne, ne’. ‘Ako hoćeš’, rekao je: ‘da odeš u zatvor i da odvedeš u zatvor tvoje drugove završi ti akciju. Ali ti ne smeš, ti često dolaziš i bilo bi sumnjivo ionako će sumnjati’. Kad jednog dana prolazim tuda, vidim slomljeno svetlo rekoh obavio je Redžep, Redžep Malja.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Renea Begolli (Kamera)

Sami Dermaku je rođen 1948. godine u selu Šipašnica, opština Kamenica. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Nakon diplomiranja, g. Dermaku je radio u kompaniji “Elektromontaža”. Dva puta je osuđivan za neprijateljske radnje u Jugoslaviji, a odležao je ukupno osam godina zatvora. 1986. Je otišao u Švajcarsku, gde je dobio politički azil. U Ženevi je nastavio svoju političku aktivnost, kao predsednik podogranka DSK i predsednik kulturno-umetničkog društva “Igbale Priština”. Po završetku rata radio je u Energetskoj korporaciji Kosova kao savetnik direktora EKK-a. Sada je u penziji i živi sa porodicom u Ženevi, Švajcarska.