BOJANKA

Umetnički odgovori i priče o izolaciji

Bojanka sadrži intervjue sa deset umetnika različitih generacija i različitog kulturnog porekla. Njihove priče i crteži su rođeni u ovom savremenom trenutku i beleže aktuelne efekte koje COVID-19 ima na svakodnevni život običnih ljudi na Kosovu.

Ovaj višejezični digitalni projekat pruža vizuelni jezik kako bi protumačio naš još uvek nesiguran svet. Ovaj kreativni zapis će osigurati da sadašnje i buduće generacije čuju i razumeju svakodnevne glasove Kosovara tokom COVID-19 i njihove priče iz pandemije.

Projekat “Stvaranje radi razumevanja COVID-19 na Kosovu” je omogućila stipendija Citizen Diplomacy Action Fund koju sponzoriše Biro za obrazovanje i kulturu Državnog sekretarijata SAD, a sprovodi se u partnerstvu sa Partnerima Amerika.