BOYAMA KİTABI

Sanatçılarla evde kalma hakkında sanatsal tepkiler ve konuşmalar

Boyama Kitabı, farklı nesillerden ve kültürel geçmişlerden gelen on sanatçı ile röportajları içeriyor. Hikayeleri ve çizimleri bu çağdaş andan doğmuş olup, COVID-19’un Kosova’daki sıradan insanlar arasındaki günlük yaşam üzerindeki devam eden etkileri üzerinde durur. 

Bu çok dilli dijital proje, hala belirsiz olan dünyamızı anlamlandırmak için görsel bir dil sağlıyor. Söz konusu bu yaratıcı kayıt, COVID-19 sırasında Kosovalıların günlük hayatındaki seslerinin ve pandemi hikayelerinin, mevcut ve gelecek nesiller tarafından duyulmasını ve anlaşılmasını sağlayacaktır.

“Kosova’da COVID-19’u Anlamak için Yaratmak” projesi, Vatandaş Diplomasi Eğitim Fonu tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu sponsorluğu ile ve Amerika Ortaklarının beraberliği ile uygulanan hibe ile mümkün olmuştur.