Agim Sulejmani

Priština | Date: 6. aprila 2022. | Duration: 158 minuta

Odnosi Albanije-Kine su se definitvno pokvarili ‘78. Tako da, u to vreme dok smo slušali Radio Tiranu i Radio Kuks gde su slali razna pisma za podršku Partiji rada i Enveru Hodži, i mi smo ovde pisali takva pisma. Mnogo smo pisma poslali, sa nekim prijateljima smo ih poslali u Bugarsku u Sofiju, poslali smo ih pravo u ambasadu. Ali nekada smo ih slali i poštom. Naravno, mi smo se trudili i pokušali da otklonimo tragove i pošaljemo pisma direktno u poštanske sandučiće.. […] [bila je] posebna godina, jer je to bila godina, godišnjica, stota godišnjica Albanske lige u Prizrenu, kada su došli iz Albanije sa različitim izložbama, sa simpozijumom koji je organizovan ovde. Bila je veoma živahna godina. Tako da smo vrlo lako stupili u kontakt sa mladima, sa jedni-drugima, sa kojima smo imali iste ideje.


Anita Susuri (Vodila intervju), Renea Begolli (Kamera)

Agim Sulejmani je rođen 1956. godine u Žegru, opština Gnjilane. G. Sulejmani je studirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. 1979. godine, zbog političkog delovanja, bio je u zatvoru i osuđen na pet godina zatvora. Po izlasku iz zatvora 1984. objavio je mnogo tekstova u “Zeri i Kosoves” [Glas Kosova], čija je redakcija bila u Bilu u Švajcarskoj. Gospodin Sulejmani je u penziji i nastavlja da se bavi izdavaštvom. Živi sa porodicom u Švajcarskoj.