KTHIMI TEK DËRGUESI: NJËQIND VJET KARTOLINA NGA KOSOVA

Drejtoresha menaxhuese dhe këshilltarja akademike e Inicitiativës së Historisë Gojore, Anna Di Lellio, lansoi bashkëpunimin në mes të Iniciativës Gojore të Kosovës dhe Prof. Kenneth Andersen për projektin “Kthimi tek Dërguesi: Njëqind Vjet Kartolina nga Kosova” në Universitetin e Adger. Hulumtimi u prezentua nga Prof. Anna Di Lellio, kandidati për doktoraturë Abit Hoxha dhe Prof. Kenneth Anderson me 7 nëntor.