C19 A20

Kuruar nga Erëmirë Krasniqi

Kthehen tek dërguesi: Njëqind vjet kartolina nga Kosova

Kuruar nga Anna Di Lellio