Skender Vardari

Priština | Date: 2. marta 2022. | Duration: 145 minuta

Sadržaj traktata je bio da se još jednom obeleže demonstracije ‘81, da se još jednom održaju ‘82. i da se pozove narod na demonstraciju. Iz sadržaja smo videli da je to cilj i to nam je bilo dovoljno da se mi drugovi organizujemo, jedan uži krug drugova, troje-četvoro nas da sami preuzmemo taj traktat, umnožavanje traktata. […]

Umnožili smo ih na jednostavan način, spremili smo dan pre. 10. marta [1982.] planirali smo da izađemo, ja i još jedan, izašli smo da delimo traktate i naišli smo na policiju. Pokušavajući da im izbegnem, da izbegnem policiju u jednoj veoma strmoj uličici u Prištini, kliznuo sam, i pao. Oni su stigli do mene, onaj drug je gledao šta da radi. Rekao sam mu: ‘Beži ti!’ I on je uspeo da ih izbegne, mene su uhvatili dok sam delio traktate i uhapsili su me.

[…] Znam da sam imao znatnu količinu traktata sakrivenu u grudima. Vadili smo jednu po jednu, dve po dve, tako. […] Znam da je bilo skoro zavšreno, dakle uhvatili su me sa najmanje traktata. Druge sam podelio, ali sudbina je bila da me uhvate tokom akcije. Onda, su počele istrage, zatvor i drugo.


Anita Susuri (VODILA INTERVJU), Renea Begolli (KAMERA)

Skender Vardari je rođen 1961. godine u Istanbulu, Turska. Završio je srednju građevinsku školu u Prištini. 1982. godine je bio uhapšen zbog političkih pitanja i proveo je šest godina u zatvoru. Posle zatvora radio je u porodičnom poslu. 1993. godine g. Vardari je deportovan u Tursku. Posle rata 1999. godine se vratio na Kosovo gde je nastavio da radi u sektoru trgovine. Danas sa porodicom živi u Prištini i radi kao arhivista u Udruženju političkih zatvorenika Kosova.