Šahadije Neziri Ljohaj

Uroševac | Date: 9. juna 2023. | Duration: 84 minuta

Ja sam takođe učestvovala u demonstracijama ‘81. Bili smo kući, čuli smo da ima demonstracija. Bila sam mlada, znači možda samo što sam napunila 15 godina tako nešto. Majka mi je rekla: ‘Nemoj izlaziti’, rekla mi je: ‘jer ne možeš tu da izađeš, ti si mlada’. ‘Da, da’. I onda smo ja i brat pobegli i izašli na demonstracijama. […] Na pruzi se okupila grupa ljudi i krenuli smo, tu smo se uključili, počeli sa raznim uzvicima: ‘Kosovo Republika’. […] Počeli smo da uzvikujemo: ‘Trepča je naša’. […] Bilo je raznih aklamacija i ja sam bila deo toga zajedno sa mojim bratom. Onda su bacili suzavac, policija je počela da interveniše, da ih udara, da gura demonstrante i onda smo se razišli. Pravo da ti kažem suzavci su bili tako strašni da su te gušili. Bilo je osoba koji su se bolje pripremili, bili su zreliji koji su reli: ‘Uzmi luk i drži blizu nosa da ti se to skloni’. Dakle, otrov koji su nam bacili. Pobegli smo odande i vratili se kući.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Ana Morina (Kamera)

Šahadije Neziri Ljohaj je rođena 1965. godine u Skoplju, Severna Makedonija. Studirala je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. 1983. godine osuđena je na tri godine zatvora zbog svog političkog opredeljenja. Ona radi kao učiteljica u osnovnoj školi “Đon Sereči” u Uroševcu. Gospođa. Neziri Ljohaj ima troje dece i živi sa porodicom u Uroševcu.