Ljuan Kočbašljiu

Prizren | Date: 19. avgusta, 2020 | Duration: 112 minuta

… većina ne zna gde je duša Prizrena, većina. Možda pričam malo drugačije kao lokalista, duša Prizrena je u građanima Prizrena. Možete degradirati, opustošiti ceo Prizren, ali ne i njegovu dušu. Duša Prizrena je svuda, u svakom delu, zbog svog geografskog položaja i klimatskih uslova… nije slučajno što ovde nalazimo putne stanice i naselja različitih vremenskih perioda, ima strateški položaj […] Prizrenska tvrđava datira od bronzanog doba. Kada smo ovde radili iskopavanja u saradnji sa Arheološkim institutom u Tirani 2004. godine, to je bio prvi put da su se okupili albanski arheolozi, pa smo to započeli ovde. Iako su oni uglavnom dolazili ovde, mi tamo nikada nismo išli (smeje se). Bilo je malo drugačije, pa smo na ulazu u Tvrđavi naišli na tragove, sa njegove desne strane naišli smo na kulturne slojeve bronzanog doba.


Erëmirë Krasniqi (vodila intervju), Renea Begolli (Kamera)

Ljuan Kočbašljiu je rođen 1950. godine u Prizrenu. Godine 1968. započeo je studije arheologije na Univerzitetu u Beogradu. Tokom svoje karijere učestvovao je u mnogim arheološkim iskopavanjima i doprineo nebrojenim publikacijama Arheološkog instituta Kosova, među kojima su Arheološka karta Kosova, prvi tom, drugi, i radio u Institutu za spomenike Kosova u Prizrenu. G. Kočbašljiu je danas u penziji i živi sa porodicom u Prizrenu.