KULLANIM KOŞULLARI


KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıdaki koşullar ve şartlara uyum, Sözlü Tarih Kosova web sitesinden hizmet alan her kullanıcı için zorunludur. Kullanıcı, web siteye her erişiminde söz konusu kullanım koşulları ve şartlara bağlı olmayı kabul eder. Bu yüzden Sözlü Tarih Girişimi, kullanıcıların bu kullanım koşulları ve şartlarının, kullanım klavuzunu çok dikkatli bir şekilde okunmasını şiddetle tavsiye ediyor.

Kullanım Hakları ve Sorumlulukları

Sözlü Tarih Kosova web sitesinin kullanıcıları, sitenin içeriğini (video, ses ve metin) bu kullanım şartları ve koşulları dahil olmak üzere geçerli tüm yasalar ve yükümlülükler çerçevesinde sorumlu bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Sözlü Tarih Kosova web sitesi tarafından sağlanan içerik ayrıca telif hakkıyla korunan materyaller içermektedir ve ilgili tüm fikri mülkiyet yasaları ile korunur. Sözlü Tarih Girişimi’nin, bu kullanım şartları ve koşullarını ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden taraflara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Telif Hakkı

Sözlü Tarih Kosova web sitesi, anlatıcılar vasıtası ile hayatın her kesiminden hikayeler toplar ve bu bilgiler üçüncü kişi veya gruplara aktarılmaz. Sözlü Tarih Kosova web sitesinin içeriği Sözlü Tarih Girişimi tarafından mülakat yapılan kişilerle işbirliği içinde üretilmektedir ve dolayısıyla geçerli Telif Hakkı Yasaları çerçevesinde ortaya çıkan veriler ortak bir üretim olarak kabul edilir.

Tüm içerik fikri özel mülkiyet olarak korunur ve Sözlü Tarih Girişimi’nin izni olmadan kullanılamaz. Kullanıcı, bilimsel çalışma veya ticari olmayan araştırmalar, incelemeler (yalnızca yayınlanmış eserler) veya güncel haber raporları (fotoğraflarla değil) veya benzer profesyonel çalışmalar için gerektiğinde görüşme kayıtlarını veya transkriptlerini referans olarak kullanabilir. Yukarıdaki bilgiler herhangi bir nedenden ötürü tüm çalışmayı kopyalamak için bir izin değildir ve her durumda, veri kullanıcısı, çalışmasında kullandıklarının Sözlü Tarih Girişimi’nin katkıları ile olduğunu belirtmesi gerekmektedir.

Konuşmacılarımız tarafından paylaşılan yaşam öyküleri kişisel olarak kabul edilir  ve  buna göre değerlendirilir. Bununla birlikte, bu veriler Sözlü Tarih Girişimi’nin araştırdığı yerellik öyküleri ile de kesişmektedirler. Bu ve diğer nedenlerle, içeriklerimiz hiçbir koşulda izinsiz kullanılamaz ve herhangi bir şekilde kötüye kullanılamazlar.

Sözlü Tarih Girişimi  münhasır (özel) olmayan  bir lisans vermez. Münhasır olmayan lisans, başka bir tarafın lisansının verdiği haklar doğrultusunda telif aktarmama şartı ile Sözlü Tarih Girişimi fikri mülkiyetinden yararlanmak adına verilir.

Sözlü Tarih Girişimi’nin izni olmadan Sözlü Tarih Kosova web sitesinin videolarının, fotoğraflarının veya metinlerinin kopyalanması, iletilmesi, yayınlanması, çoğaltılması veya başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sözlü Tarih İnisiyatifi, bu kullanım şartları ve koşullarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden taraflara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Sözlü Tarih Kosova web sitesine erişerek, kullanıcı, bu kullanım şartları ve koşullarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık için Kosova Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi tutulacaktır.

Sözlü Tarih Kosova web sitesinin içeriği, Kosova Cumhuriyeti’nin Telif Hakkı ve İlgili Hakları Yasası ile Kosova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun telif hakkı ihlallerini düzenleyenlerin yasal koruması altındadır. Bu yasalara uygun olarak, Sözlü Tarih Girişimi, bu koşulları, şartları ve yasaları ihlal eden tüm kullanıcılara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Kosova Cumhuriyeti Telif Hakkı ve İlgili Haklar Kanunu’nun 181. Maddesi uyarınca, herhangi bir koşulda herhangi bir hakkın ihlali durumunda, Sözlü Tarih İnisiyatifi, ihlalin kanıtını bulması ile, ihlal eyleminin devam etmesini yasaklamak ve / veya maddi veya maddi olmayan zararların giderilmesi için talepte bulunma hakkına sahiptir.

Telif hakkı ihlali ceza gerektiren bir suç olarak, Kosova Cumhuriyeti Ceza Kanunu, Madde 296 uyarınca, para cezası ve / veya hapis cezası olarak da cezalandırılacaktır. Bu başvurunun içeriğindeki Telif Haklarına saygı göstermeyen ve Sözlü Tarih Girişimi’nin izni olmadan içeriği kullanan herkes, bir (1) yıla kadar para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılır.

Kullanıcılar, web sitesinin içeriğini saygıyla kullanmalı ve kaynağı alıntılamadan yayın yapmak gibi yasa dışı eylemlerden kaçınmak zorundadır, aksi halde bu durum verilerin ve bilgilerin yanlış kullanımı olarak kabul edilir. Bu kullanım şartları ve koşullarına ve verilen hizmetlere bağlı tüm geçerli yasa, yönetmelik ve kurallara uyulması zorunludur.