INTERAKTIVNA MAPA GRADA: PRIŠTINA ŠETNJE

realizovan od strane Inicijative Usmene Istorije

Kao istraživači prerušeni u kartografe, počeli smo da pravimo mapu priča građana Prištine koje obuhvataju istoriju grada u proteklih sto godina. Nakon što smo obavili dvadeset i devet usmenih istorijskih intervjua i takođe konsultovali preko sto intervjua iz digitalne arhive Oral History Kosova  (oralhistorykosovo.org) i druge javne i privatne fotografske arhive, osigurali smo bezbrojne lične priče koje pamte ključne kulturne i političke događaje koji su definisali konture savremenog identiteta Prištine. 

Kustosi: Erëmirë Krasniqi and Kaltrina Krasniqi

Grafički dizajn: Nita Salihu Hoxha, Studio Permanent

Razvijen od strane: Frakton


Priština Šetnje je višejezička interaktivna mapa čija je arhitektura dizajnirana tako da odgovara detaljnom istraživačkom videu, zvuku i tekstu. Aplikacija se sastoji iz četiri tematske Šetnje: Od a la Turka prema a la Franga; Asfaltom do Napretka; Duge ‘90-te i Pejzaži sećanja, koji zajedno sadrže osamdeset četiri znamenitih lokacija, propraćenih sa sto deset kratkih videa koji otkrivaju grad iz perspektive njegovih građana. Svaka Šetnja nudi imerzivno otkriće i znanje koje neguje radoznalost o kulturnoj baštini, lokalnoj istoriji i arhitekturi. Štaviše, Šetnje podržavaju šetanje kao način na koji se stvara osećaj pripadnosti i kultura jednog mesta. 

Svesni smo toga da je istorija našeg grada veća od ove četiri Šetnje. Stoga, u skladu sa našom metodologijom, i dalje nastavićemo da sakupljamo životne priče. Iz ovog kao i iz drugih razloga, svaki deo ove mobilne aplikacije rado prima doprinose korisnika kao što su memoari, priče i fotografske arhive. Mislimo da je ovakva saradnja sa širom publikom važna u započinjanju novih pitanja i stvaranju drugih Šetnji u godinama koje dolaze.  

Na kraju, želeli bismo da se zahvalimo građanima Prištine koji su sedeli sa nama kako bi podelili svoje životne priče i dali nam dozvolu da objavimo njihove intervjue i privatne fotografije na mobilnoj aplikaciji Priština Šetnje.

Započet u septembru 2018. godine od strane Inicijative za Usmenu Istoriju, Priština Šetnje je jednogodišnji istraživački projekat i deo je projekta ,,Među-etnički dijalog kroz inkluzivnu zaštitu kulturne baštine” kojeg finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP) a realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu.