ETKİLEŞİMLİ BİR ŞEHİR HARİTASI: PRİŞTİNE YÜRÜYOR

Sözlü Tarih İnisiyatifi tarafından yapılmıştı

Haritacı kılığında araştırmacılar olarak, son yüz yılda kentin tarihini kapsayan Priştine vatandaşlarının hikayelerini haritaya koymaya başladık. Yirmi dokuz sözlü tarih röportajı gerçekleştirmenin yanı sıra, Sözlü Tarih Kosova dijital arşivinden (oralhistorykosovo.org) ve diğer kamu ve özel sektöre ait fotoğrafik arşivlerden yüzden fazla röportaj gerçekleştirebildik, Priştine’nin çağdaş kimliğinin dış hatlarını tanımlayan kültürel ve politik olayların kilit noktası olan sayısız kişisel hikayeyi güvence altına aldık. 


Prishtina Walks (Priştine yürüyor) yapısı itibariyle, video, ses ve metin olarak küratörlü araştırmaları barındıracak şekilde tasarlanmış çok dilli etkileşimli bir harita. Aplikasyon dört temalı yürüyüş oluşturmaktadır: Alaturkadan Alafrangaya; İlerleme için Asfalt; Uzun 90’lar ve hafıza profili, şehri kendi vatandaşları perspektifinden yüz on kısa videoyla desteklenen seksen dört ilgi alanı içeriyor. Her yürüyüş kültürel miras, yerel tarih ve mimari merakı besleyen sürükleyici keşif ve öğrenme deneyimleri sunmakta. Dahası, yürüyüşler bir aidiyet duygusu ve bir yer kültürü yaratmak amacıyla yürütmeyi teşvik eder.

Şehrimizin hikayesinin bu dört yürüyüşten daha büyük olduğunun farkındayız. Bu nedenle, metodolojimiz doğrultusunda gelecekte de hayat hikayeleri toplamaya devam edeceğiz. Bu ve diğer nedenlerden dolayı, bu mobil uygulamasının her bölümü anı, hikaye ve fotoğraf arşivi gibi kullanıcıların paylaşmak istediği her katkıya açıktır. Önümüzdeki yıllarda daha geniş halk kitlesi ile bu işbirliğinin yeni araştırma hatları başlatmak ve diğer yürüyüşleri küratörleştirmek adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Son olarak, hayat hikayelerini paylaşmak için bizimle birlikte bu işe baş koyan Priştine vatandaşlarına ve aynı zamanda röportajlarını ve özel fotoğraf arşivlerini Priştine yürüyor mobil uygulamasında yayınlamamıza izin verdikleri için teşekkür ederiz.

Eylül 2018’de Sözlü Tarih Girişimi tarafından başlatılan Priştine yürüyor mobil uygulaması, Priştine ile ilgili bir yıllık bir araştırma projesi olup Avrupa Birliği Aracı tarafından finanse edilen “Kapsayıcı Kültürel Mirasın Korunmasıyla Topluluklar Arası Diyalog” projesinin de bir parçasıdır, Avrupa Birliği’nin İstikarar ve Barış (IcSP) katkıları ile Kosova’daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmıştır.