Gani Krasnići

Priština | Date: 26. jul 2022. | Duration: 145 minuta

Došli su i uhapsili me u ime naroda. Držali su me… dakle bilo je negde oko 10:00 sati. Taj dan je bila stafeta, prolazila je kroz Prištinu. Mi smo svi imali dužnost, da to propadne, da zabrljamo stvar. Ali mene su uhapsili. […] Ali onda sam saznao i da su me snimali u kancelariji. Ja nisam razgovarao u kancelariji jer ja sam znao da imam telefon u kancelariji, ali sam dolazio u pošti [da pričam na telefonu]. Našao sam jedan insert i tako sam saznao. Tito je bio pred smrti, bio je u tim, po tim slovenskim bolnicama i vreme je nekako bilo hladno, ne znam. Ja sam pričao sa njim [aktivistom ilegale] kažem mu: ‘Kakvo je vreme tamo? Da li je mraz?’ ‘Ne, ne’, u Beogradu. Kažem: ‘U Sloveniji je mraz, smrzne ti se i prst i noga’, znaš, jer su mu odsekli [Titu]. Tu sam shvatio da su me snimali. Onda sam znao i kad su došli da me snime, znaš. Onda sam znao. Ali pratili su me, oni su me pratili.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Renea Begolli (Kamera)

Gani Krasnići je rođen 1950. godine u Caraluku, opština Mališevo. 1977. godine završio je studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Od 1978. do 1981. radio je u Feronikelu. Zbog svoje političke aktivnosti bio je uhapšen 1981. Godine 1998. bio je angažovan u Savetu za finansije u okviru političke organizacije Ibrahima Rugove. G. Krasnići je pomogao u osnivanju prvih ćelija OVK i u formiranju štaba u Mališevu. Po završetku rata 1999-2000, bio je predsednik opštine Mališevo. Trenutno je poslanik u Skupštini Republike Kosovo. Živi sa porodicom u Caraluku.