Beljulj Mustafi

Priština | Date: 17. januara 2019. | Duration: 33 minuta

Onaj arkitekta kaže: ‘Ovo će biti restoran’. Mahmut kaže: ‘Ovo će biti poslastičarnica’. Jer mu ovaj kaže: ‘Hoću ovako, hoću onako’.  ‘Ali ja sam projektovao restoran, ti mi kažeš da je poslastičarnica’. On [Mahmut] kaže: ‘Ja ti kažem da je poslastičarnica, a ti mi kažeš restoran’. Razumeš? [Obraća se sagovorniku]. I odlučili su kako su odlučili. 

Kaže: ‘Samo sa jednim uslovom, srediću kako hoću ja, takođe i enterijer’. I taj enterijer, ovaj enterijer je od ‘78. […] Onda je moj otac prihvatio: ‘Biće kako vi kažete, samo što će biti poslastičarnica’. I Elida se otvorila 19. 11. 1978.

[…] Istorija tog imena je, kao što ranije rekoh moj otac se družio sa Mahmutom Bakalijem do poslednjeg momenta, onda je on postao uzrok, motiv i razlog da mi dođemo do ‘Elide’. I Elida, ćerka Mahmuta Bakalija, tako da nismo mogli da ga nagradimo nečim drugim, i moj otac je rekao: ‘Poslastičarnicu ćemo imenovati Elida’. Za njega je to bio izvanredan dar, dar koji je neprocenjiv…


Kaljtrina Krasnići (VODILA INTERVJU), Aurelja Kadriu (VODILA INTERVJU)

2019. godine seli smo sa Beljuljom Mustafijem, sadašnjim vlasnikom poslastičarnice Elida. Njegov otac, Nedžat, otvorio je Elidu 1978. godine. Četrdeset i tri godine kasnije, Elida sa svojim dobro očuvanim enterijerom, sedištima u stilu Bauhausa u pratnji šampita, služi nam kao putovanje kroz vreme.