Avdi Uka

Vučitrn | Date: 20. maja 2021. | Duration: 127 minuta

‘Uko, optužnica vam je vrlo ozbiljna, čuvaj sebe, čuvaj društvo’. Za mene je to mnogo značilo ‘Čuvaj sebe, čuvaj društvo’ znači da mi… došao je u 11:00 sati noću sin Šere, koji je bio komandir zatvora, on je radio inspektor Nedžmedin Ajeti, ili kako se već zvao. Doneo je jedno žuto pismo i rekao: ‘Uko’ rekao je: ‘moraš u zatvor’, rekoh: ‘U zatvoru ću biti, nema problema’. Došla je policija, vezali su me i odveli u sobu. […]

Imao sam pet advokata, svi su bili dobrovoljci, ja nisam uopšte angažovao advokata, samo su rekli bratu: ‘Daj nam autorizaciju’. Sloven je sam došao, i on me je preuzeo. Rekao je: ‘Ja sam preuzeo tebe’ rekao je: ‘čuo sam da imaš desetoro dece, nisi školovan, nemaš ništa’, branio me je.

[…] 14. aprila, ‘90., su nas pustili. 15. avgusta ‘90. zatvorili su kapiju ‘Trepče’. U razmaku od četiri meseca, dva puta su me posetili inspektori UDB-e, kako su ih tada zvali. Obojica su bili Albanci, imali su albanska imena, albanska imena. Došli su i rekli mi: ‘Vidi Uko, ne možeš se vratiti u rudnik, ako to učiniš, odmah ćemo te uhapsiti‘. {prekršatva ruke}. ‘Dajte mi ovo pismeno, neću da izgubim 20 godina radnog iskustva.’ Rekli su: ‘Mi smo policija, ne predajemo stvari pismeno. Ovo ti jasno govorimo na albanskom, ne idi’. 

Uzeo sam dva odmora, dao nam je Burhan [Kavaja], godišnje odmore. Jedan za onu godinu kad smo ušli, jedan za onu kad smo izašli. Završili smo dva odmora, dva meseca, dva meseca smo išli kod doktora uzeo sam bolovanje. Predao sam te dokumente i više nisam ušao ni u dvorište rudnika, ni u rudniku do posle rata. Posle rata sam ušao, posle rata sam ušao, radio sam jedno tri godine posle rata, nakon što smo se oslobodili. Mi smo tu videli da nismo uradili ništa ni sa štrajkom i onda se formirala Oslobodilačka vojska, 52 rudara iz Starog Trga su stradali u ratu, 52 u ratu.


Anita Susuri (VODILA INTERVJU), Korab Krasnići ((VODIO INTERVJU), Besarta Breznica (Kamera)

Avdi Uka je rođen 1943. godine u selu Trstena, opština Mitrovica. Po završetku niže srednje škole 1958. godine, počeo je da radi u državnoj firmi “Fafos”. 1967. prešao je u “Trepču”, gde je radio kao rudar. U “Trepči” je radio do 1990. godine kada je otpušten zbog učešća u štrajku rudara 1989. Posle rata 1999. godine nastavio je rad u “Trepči” do 2002. Trenutno g. Uka je u penziji i živi sa porodicom u Vučitrnu.