publikim i ri: Hapësira e Përpjekjes Politike: Miniera e Trepçës 1989

Hapësira e Përpjekjes Politike: Miniera e Trepçës 1989

Publikimi përcjellës i ekspozitës, “Hapësira e Përpjekjes Politike: Miniera e Trepçës 1989” merr trajtë të një kompendiumi që katalogon ngjarjet kyçe që definuan komunitetin minerar të Mitrovicës. Të dyja, publikimi dhe ekspozita, përkushtohen që të kuptojnë format e reja të angazhimit politik që gjetën artikulim gjatë grevës së minatorëve të organizuar nga 20 deri më 28 shkurt, 1989.

Redaktuar nga Erëmirë Krasniqi

142 faqe, 46 ilustrime bardh & zi dhe me ngjyra

Kopertina e fortë 17 x 22 cm

Publikimi ka edicionin në gjuhën shqipe dhe angleze

Botues: Iniciativa për Histori Gojore

© 2023

Publikimi është mbështetur nga Foundation for Art Initiatives (FfAI).