Yeni yayın: Ulusal Galeri Sözlü Tarih Projesi


Bu röportaj serisi, 1970’lerde Kosova’da çalışan, Yugoslav sanat alanında yirmi yıldan fazla istikrarlı olarak tanınmış ve tanınmaya devam etmiş, sanat sahnesinin bir parçası olan sanatçı ve sanat profesyonellerinin hayatlarını belgeliyor. Görsel sanatları yücelten bu siyasi bağlam Kosova’nın Yugoslavya’daki altın çağını temsil ediyor. Bu büyük refah dönemi, kültürel kurumlar da dahil olmak üzere kurumsal hafızanın özünü oluşturmakta. Bu bakımdan Priştine’de bulunan Sanat Galerisi, bugünkü adıyla Kosova Ulusal Galerisi’nin 1979 yılında kurulmuş olması, sanat eserlerinin nasıl sergileneceği ve halka nasıl iletileceğini tanımlayan ilk sanat kurumu olarak karşımıza çıkması hiç de şaşırtıcı değil.