Bu araştırma üzerinden, Sözlü Tarih İnisiyatifi, PostPesimistët [Post-Pesimistler] olarak bilinen ve 1995 ile 2003 yılları arasında faaliyet göstermiş kültürel gençlik grubunun çalışmalarını belgeleyecek. Bu topluluk Norveçli bir örgüt tarafından finanse edildi ve aynı adla Bosna’da, Sırbistan’da ve Hırvatistan’da faaliyet gösteren daha geniş bir ağın parçasıydı. Kosova Post-Pesimistleri ağırlıklı olarak  Xhevdet Doda lisesinden öğrencileri bir araya getiriyordu. Milošević rejimi sırasında, çoğu Arnavut genci, paralel eğitim sistemi olarak da adlandırılan evlerde eğitim görmeye mahkumken, bu lisedeki öğrenciler derslere katılabilmekteydi. Post-Pesimistler, gençler için kültürel etkinliklerin yanı sıra, fotoğrafçılık ve gazetecilik çalıştayları da düzenlediler. Ancak bu kurumun asıl faaliyeti, aynı adla bir dergi yayınlayarak gençlerin arasında dağıtmak oldu. Post-Pesimist dergisi daha sonradan haftalık gazete olan Koha Javore’nin bir eki haline geldi.  

Massimo D’Alema

Fondazione Italianieuropei Başkanı

…NATO müdahalesi bazı açılardan doğruydu cünkü onca savaşa bir son verdi, ortaya çıkmış olan sonuç hassas bir denge olmuş olsa da. Bu, savaşı sonlandırmak için yapılan bir askeri hareketti, savaş ilan etmedi, savaş zaten yaşanıyordu, ölüler vardı, biz halihazırda yaşanmakta olan bir çatışmaya müdahale ettik, siyasi olarak doğruydu. Meşruydu. […] O zamanlarda da meşru olduğunu düşünüyordum hala da öyle düşünüyorum NATO’nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemesine rağmen, ki o da zaten Rusya’nın vetosundan dolayı yaşandı, yine de AB bu durumda NATO askeri harekatının nedenlerini kabul etmiş ve bu askeri harekata desteğini, siyasi desteğini sağlamıştı.