Yanyeva bölgesinin tarihi kurşun ve gümüş rezervleri açısından zengin olan, bölgeye ekonomik kalkınma ve büyüme sağlamış olan Novo Bırdo ve Kopaonik’in madencilik geleneği ile bağlıdır. Kosova’daki Hırvat topluluğunun tarihi 12. yüzyıla dayanır. Madenlerin 16.yüzyıldan itibaren kapalı olmasına  rağmen, topluluk Yanyeva’da kalmak için anlam ve mantıklı nedenler bulmaya devam etmiştir. Farklı topluluklarla sözlü tarih görüşmeleri yaparak Yanyeva bölgesinin kültürel ve ekonomik kimliklerini anlamayı ve daha yakından tanımayı amaçlıyoruz.

Yanova üzerine yapılan bu araştrma “Kapsayıcı Kültürel Mirasın Korunması tarafından Topluluklar Arası Diyalogun” bir parçasıdır. Proje Avrupa Birliği İstikrar ve Barışa Katkı Yapan Enstrümanı (IcSP) tarafından finanse edilmekte ve Kosova’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır.

Massimo D’Alema

Fondazione Italianieuropei Başkanı

…NATO müdahalesi bazı açılardan doğruydu cünkü onca savaşa bir son verdi, ortaya çıkmış olan sonuç hassas bir denge olmuş olsa da. Bu, savaşı sonlandırmak için yapılan bir askeri hareketti, savaş ilan etmedi, savaş zaten yaşanıyordu, ölüler vardı, biz halihazırda yaşanmakta olan bir çatışmaya müdahale ettik, siyasi olarak doğruydu. Meşruydu. […] O zamanlarda da meşru olduğunu düşünüyordum hala da öyle düşünüyorum NATO’nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemesine rağmen, ki o da zaten Rusya’nın vetosundan dolayı yaşandı, yine de AB bu durumda NATO askeri harekatının nedenlerini kabul etmiş ve bu askeri harekata desteğini, siyasi desteğini sağlamıştı.