Edita Tahiri

Priština | Date: 4. maja 2018 | Duration: 153 minuta

Moja majka je uvek bila zauzeta, imala je dva posla. Pre podneva je radila u tekstilnoj fabrici, taj posao je dobila nakon što su mog oca poslali u zatvor, i pošto moj otac nije izdao svoje prijatelje, svi su bili slobodni i tako da su se potrudili da nađu posao mojoj majci. I moja majka je morala da postane krojačica, ona je otišla na kurs i postala krojačica. Dakle, u prvom delu dana, imala je osmočasovnu smenu, i onda je radila kod kuće. Znači, bila je zauzeta brinući o tome da preživimo. Ali ono zbog čega sam je cenila je bila njena posvećenost našem obrazovanju. Previše, znači, da kada smo morali da učimo, nikada nas nije prekidala zbog kućnih poslova.  […]

Sećam se kako je uvek pevala pesme o egzilu (smeje se). Pa, to je bila moja majka. Takođe, majka je bila poznata kao jedna od najjačih žena u Prizrenu zbog… ne znam da li ste svesni toga, ali u to vreme srpsko-slovenski režim nije samo zarobljivao albanske patriote, već je imao i tendencije da zlostavlja njihove supruge. Tako da se sećam da je govorila, ‘Kadgod idem u zatvor, imam par makaza u svojoj torbi.’ Kao krojačica, to je bilo njeno sredstvo za rad {pravi se da drži par makaza u rukama}. ‘Imam svoje makaze u torbi u slučaju da neko nešto pokuša.’ I to njeno ponašanje je pokazivalo veliku karakternu snagu, moralnu snagu, i to ju je pretvorilo u prizrensku ikonu. Tako da, kadgod se govori o najsnažnijim ženama Prizrena, moja majka je među njima.


Aurela Kadriu (VODILA INTERVJU), Donjetë Berisha (Kamera)

Edita Tahiri je rođena 1956. u Prizrenu. Gđa Tahiri je jedan od osnivača i glavni vođa Demokratske lige Kosova između 1991 i 1999. Tokom ovog perioda, bila je ministar spoljnih poslova na Kosovu. Nakon Kosovskog rata 1999, bila je potpredsednik  vlade za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost i glavni pregovarač za kosovsko-srpski dijalog (2011-2014). Kasnije je postavljena za ministra dijaloga i glavnog pregovarača vlade Kosova (2014-2017). Gđa Tahiri se školovala na Univerzitetu u Prištini, Univerzitetu u Eseksu (UK) i na Univerzitetu Harvard (SAD), a doktorat iz Rešavanja konflikata je dobila na Univerzitetu Džon Hopkins (SAD). Trenutno gđa Tahiri predaje političke nauke na Univerzitetu u Prištini  i još uvek je aktivna u javnom životu Kosova.