Agim Rudi

Priština | Date: 25. avgusta 2017 | Duration: 156 minuta

…Josip Broz Tito, predsednik Jugoslavije, imao je mesto, Brioni u Hrvatskoj, tamo je vodio sve umetnike. Čak su i veliki umetnici imali svoj studio, ovaj Zdenko Kalin je imao svoj studio tamo, kad god je želeo, išao je tamo. On je bio veliki čovek, ja sam puno naučio, on je bio, sada znam, neoklasičar, stari neoklasičar sa starim standardima. Kada sam odlazio tamo, on, on je išao, počeo je da se sprema za penziju, bio je u tim godinama, pušio je cigarete Jugoslavija […] Puno sam naučio od njega, naučio sam stvari koje ne možete da naučite u umetnosti, ne možeš da naučiš neke stvari, postoje neke stvari koje nisu napisane u knjizi. Neke stvari su napisane, u umetnosti ne pišu, morate da vidite to. Morali ste da ga vidite kada je išao da pravi skulpturu, Zdenko Kalin, kada je bio zadubljen u svoj rad. Naučio sam više u tom jednom minutu, naučio sam više nego iz drugih stvari, više nego iz knjiga koje sam pročitao i umetnost je… ima svoje tajne.


Erëmirë Krasniqi (VODILA INTERVJU), Donjetë Berisha (Kamera)

Agim Rudi je rođen 1947. u Đakovici, Kosovo. Rudi je diplomirao na Odseku za vajarstvo, na Fakultetu Figurativne umetnosti na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija 1977. pod mentorstvom Zdenka Kalina. Nakon diplomiranja radio je kao scenograf za Radio Televiziju Priština i kasnije predavao vajarstvo na Fakultetu Figurativnih umetnosti na Univerzitetu u Prištini. Nedavno, Rudi se penzionisao. Živi u Prištini sa svojom porodicom.