VRATITI POŠILJAOCU: STO GODINA RAZGLEDNICA SA KOSOVA

Generalni direktor i akademski savetnik Inicijative za usmenu istoriju Kosova, Ana Di Lellio, pokrenula je saradnju između Iniciative za usmenu istoriju Kosova i profesora Kenneth Andersena: „Vratiti Pošiljaocu: Sto godina razglednica sa Kosova“ projekta na Univerzitetu Agder. Istraživanje su predstavili prof. Anna Di Lellio, doktorski kandidat Abit Hodža i prof. Kenneth Anderson 7. novembra.