Qyteti i grave të padukshme


Në Kosovë, shumë gra punojnë në mirëmbajtje shtëpiake dhe si kujdestare fëmijësh. Thellësisht e feminizuar, kjo linjë e punës nuk është rregulluar kurrë nga ana e shtetit, duke krijuar kështu pabarazi në tregun e punës. Të padukshme para ligjit, kujdestaret e fëmijëve dhe mirëmbajtëset shtëpiake  i ekspozohen mëshirës së punëdhënësve të tyre për trajtim të drejtë.


Qasja biografike e intervistave të historisë gojore mbulon vetëm një fraksion nga përvojat e tyre si mirëmbajtëse shtëpiake dhe kujdestare fëmijësh, megjithatë ofron detaje të vlefshme mbi ekonominë e parregulluar të Kosovës. Intervistat përqendrohen në disa pyetje të hapura rreth kujtimeve të hershme të fëmijërisë, periudhën gjatë dhe pas luftës, përshkrime të ambientit familjar të tyre, shkollimit, dhe përvojave në vend të punës.


Të intervistuarat ishin nga mosha 22 deri në moshën 65 vjeçare. Video inçizimet kanë zgjatur nga 60 deri në 180 minuta. Për shkak të kërkesës së tyre për anonimitet, ne i kemi shnëdrruar video intervistat e tyre në audio dhe i kemi edituar në rrëfime prej 2 deri në 8 minuta.

Udhëheqëse e Projektit

Kaltrina Krasniqi

Ekipi i Projektit

Renea Begolli, Anita Susuri dhe Erëmirë Krasniqi

"Ndjenjë shumë e rondë, shumë e rondë. S’po di qysh me spjegue, sikur kur shkon ni vend sefte, sikur shtete të jashtme. S’e di, se s’jom konë asniherë, amo sikur kur shkon dikun jashtë e nuk e njeh as ambientin as… me fillue tash me hi këtu edhe me ja nisë prej zeros osht’ goxha punë e rondë."

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 31, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo

QYTETI I GRAVE TË PADUKSHME / Tetor 29, 2021

 • Dëgjo

 • Transkripti

 • Kopjo