Në Kosovë, shumë gra punojnë si kujdestare dhe në mirëmbajtje shtëpiake. Thellësisht e feminizuar, kjo linjë e punës nuk është rregulluar kurrë nga ana e shtetit, kështu duke krijuar pabarazi në tregun e punës. Të padukshme para ligjin, kujdestare dhe mirëmbajtëset shtëpiake lihen në mëshirën e punëdhënësve të tyre për trajtim të drejtë. 


Qasja biografike e intervistat e historisë gojore mbulon vetëm një pjesë të përvojave të kujdestareve dhe mirëmbajtëseve shtëpiake, megjithatë ofron njohuri të çmuar mbi ekonominë e paregulluar në Kosovë. Intervistat përqendrohen në disa pyetje të hapura rreth kujtimeve të para të fëmijërisë, gjatë dhe pas luftës, dhe përshkrime të shtëpisë së tyre, shkollës, dhe përvojat në vend të punës. 


Të intervistuarat ishin nga mosha 22 deri në moshën 45 vjeçare. Video inçizimet kanë zgjatur nga gjashtëdhjetë deri në 180 minuta. Për shkak të kërkesës së tyre për anonimitet, ne i kemi shëndrruar video intervistat e tyre në audio dhe i kemi edituar në rrëfime prej 3 deri në 5 minuta.

Udhëheqëse e Projektit

Kaltrina Krasniqi

Ekipi i Projektit

Renea Begolli, Anita Susuri dhe Erëmirë Krasniqi

"Ndjenjë shumë e rondë, shumë e rondë. S’po di qysh me spjegue, sikur kur shkon ni vend sefte, sikur shtete të jashtme. S’e di, se s’jom konë asniherë, amo sikur kur shkon dikun jashtë e nuk e njeh as ambientin as… me fillue tash me hi këtu edhe me ja nisë prej zeros osht’ goxha punë e rondë."

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 29, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy

Qyteti i grave të padukshme / Tetor 31, 2021

 • Listen

 • Transcript

 • Copy