Një film i shkurtë i animuar bazuar në intervistat e historisë gojore

Një artikull mbi filmin e shkurt të animuar nga Urtina Hoxha, “Kush mytet kapet për shkume” që bazon rrëfimin në njërën nga intervistat tona të historisë gojore është publikuar në intern-mag.

Shih artikullin e plotë në link: https://intern-mag.com/urtina-hoxha/