robert elsie

BISEDIMI ME ROBERT ELSIE: TRADITA E HISTORISË GOJORE NË EVROPËN JUGLINDORE

 

Robert Elsie (1950-2017), një studiues i jashtëzakonshëm i cili lehtazi e mbarti dijen e tij të konsiderueshme për të gjitha gjërat shqiptare, bëri të qasshme për publikun një sërë dokumentimesh të historisë dhe kulturës shqiptare, i cili është burimi kyç për këdo që është i interesuar në këtë fushë. (http://www.elsie.de).

 

Për Iniciativën e Historisë Gojore, ku ai shërbeu si anëtar i Bordit, Elsie ishte mik dhe mentor.

 

Këtu mund ta gjeni bisedimin, “Tradita e Historisë Gojore në Evropën Juglindore,” I dhënë me 29 mars 2016 në Tiranë në seminarin mbi Historinë Gojore organizuar nga OHI në bashkëpunim me Departamentin e Historisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës dhe Institutin e Evropës Juglindore të Kontratës Sociale (SSCI).