robert elsie

RAZGOVOR SA ROBERT ELSIE: TRADICIJA USMENE ISTORIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Robert Elsi (1950-2017), izvanredni naučnik koji je svoje znatno znanje o svim albanskim stvarima sa lakoćom preneo i dao na raspolaganje javnosti niz serija albanske istorije i kulture, što je ključni izvor za svakoga ko zainteresovan je za ovo polje. (http://www.elsie.de).

Za Inicijativu usmene istorije, gde je on služio kao član Upravnog odbora, Elsi je bio prijatelj i mentor.

Ovde možete naći razgovor: „Tradicija Usmene istorije u jugoistočnoj Evropi,“ dat 29. marta 2016. u Tirani tokom seminara za Usmenu istoriju organizovanog od strane OHI u saradnji sa Odeljenjem za istoriju, Fakultet za istoriju i filologiju Univerziteta u Tirani i Instituta Jugoistočne Evrope socijalnog ugovora (SSCI).