Aurela Kadriu mban punëtori mbi praktikën e historisë gojore

Më 16-17 nëntor, 2017, Aurela Kadriu, asistente e hulumtimit në Iniciativën për Histori Gojore u ftua nga Iniciativa Zëra Kumbues të mbaj një punëtori mbi praktikat e historisë gojore dhe rrëfimet. Zëra Kumbues filloi me idenë që të ofroj shkathtësi dhe burime për ata individ, organizata dhe zëra të tjerë kritik në Ballkanin perëndimor që po sfidojnë tregimet e dhunës ekstreme në realitetet online dhe offline. Kradriu trajnoi dhjetë ekpie fituese se si të përdorin metodologjinë e historisë gojore që të bëjnë video-intervista. Projekti mbështet nga Propulsion Fund, Beograd.