Aurelja Kadriu je održala radionicu o praksi usmene istorije

Aurelja Kadriu iz Inicijative za usmenu istoriju 18. Novembar, 2017, održala je radionicu o praksi usmene istorije i govorila je o osetljivim pričama u prisustvu deset projektnih timova u okviru Inicijative rezonantnih glasova, koju podržava Propulsion fond u Beogradu. Timovi koji su učestvovali će uglavnom koristiti duboki razgovor kao metodu za realizaciju svojih projekata.